Audi MMI  Obsluha  Systémová nastavení
Zvolte: tlačítko MENU > Tone > Systémy.
Telefon*
Vyzvánění: viz Odkaz
Hlasitost vyzvánění/Citlivost mikrofonu: hlasitost zvoleného vyzvánění/hlasitost telefonního hovoru lze nastavit otáčením ovladače. Hlasitost telefonního hovoru (Citlivost mikrofonu) je možné nastavit pouze během telefonního hovoru.
Hlasitost zpráv: hlasitost zvukového signálu je možné nastavit při příjmu zprávy otáčením ovladače.
Systém hlasového dialogu
Hlasitost hlasových pokynů je možné nastavit otáčením ovladače.
Hlášení
Dopravní zpravodajství/Hlášení DAB*: viz Odkaz
Hlasitost dopr. hlášení/Hlasitost hlášení: hlasitost dopravního hlášení lze nastavit otáčením ovladače.
Navigace*
Navigační hlášení: viz Odkaz
Hlášení při telefonování: viz Odkaz
Hlasitost nav. hlášení/Hlasitost Entertainmentu: hlasitost navigačních hlášení během aktivního navádění k cíli. Ztlumení Entertainmentu znamená, že při aktivní pomoci při parkování, resp. navigačním hlášení se hlasitost reprodukce audio dočasně ztlumí.
MMI touch
Hlasitost hlasových pokynů MMI touch je možné nastavit otáčením ovladače.
Pomoc při parkování*
Hlasitost zvukového signálu je možné nastavit otáčením ovladače.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.