Audi A3  Technické údaje a příslušenství  Technická data
Z důvodů specifického vybavení a měření se mohou hodnoty pro některé trhy lišit.
Pamatujte, že údaje v dokladech k vozidlu mají vždy přednost.
Jízdní výkony
Hodnoty jízdních výkonů byly měřeny bez výbavy, která snižuje výkon (např. bez lapačů nečistot, extrémně širokých pneumatik apod.).
Provozní hmotnost
Podle GB 1589 pro Čínu: provozní hmotnost bez řidiče.
Podle 92/21/EHS pro Evropu a další trhy: provozní hmotnost obsahuje 75 kg pro řidiče a zavazadla.
Hmotnosti/zatížení při provozu s přívěsem
Při provozu s přívěsem může být celková přípustná hmotnost a přípustné zatížení zadní nápravy o 50 kg překročeno:
Přípustné tažné hmotnosti
Přípustné tažné hmotnosti se zjišťují podle v současnosti platného vydání směrnice 92/21/EHS.
Přípustné zatížení tažného zařízení
Maximální přípustné zatížení oje na kulovou hlavu tažného zařízení je 75 kg.
V zájmu bezpečnosti jízdy doporučujeme vždy využít maximální přípustné zatížení tažného zařízení. Příliš nízké zatížení oje na kouli tažného zařízení negativně ovlivňuje jízdní vlastnosti soupravy.
Nelze-li dodržet maximální přípustné zatížení tažného zařízení (např. u malých a lehkých přívěsů), jsou jako zatížení tažného zařízení zákonem předepsána minimálně 4 % skutečné hmotnosti přívěsu (u přívěsů s jednou nápravou nebo s dvěma nápravami, mezi nimiž je vzdálenost maximálně 1 m).
Vysvětlivky k následujícím tabulkám
MP = manuální převodovka, AP = automatická převodovka
1) Maximální rychlost se dosahuje na předposlední jízdní stupeň.
2) Udávané tažné hmotnosti platí pouze pro vozidla dodávané z výroby se závěsným zařízením. Tažné zařízení není pro Čínu dostupné.
3) Tento motor se na některých trzích nabízí s odlišnými hodnotami (výkon/točivý moment) (viz doklady k vozidlu). Jízdní výkony mohou být odlišné.
4) Hodnoty nebyly v době tisku ještě k dispozici.
5) Omezeno.
6) V závislosti na zemi se jedná o modely Audi ultra.
7 Krátkodobě

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.