Audi A3  Tips om het zelf te doen  Zekeringen en gloeilampjes  Gloeilampjes
Voor het vervangen van gloeilampjes is enige technische vaardigheid vereist.
Led-* en xenon*verlichting zijn onderhoudsvrij en kunnen niet worden vervangen. Voor reparaties contact opnemen met een (Audi-)specialist.
Als u gloeilampjes in de motorruimte zelf vervangt, let er dan op dat werken in de motorruimte gevaarlijk kan zijn ATTENTIE!.
Een gloeilampje mag alleen worden vervangen door een gloeilampje van dezelfde uitvoering. De aanduiding staat op de lampvoet.
Afhankelijk van de wagenuitrusting kunnen er verschillende koplamp- en achterlichtsystemen ingebouwd zijn:
 • Halogeensysteem
 • Xenonsysteem
 • Ledsysteem
ATTENTIE!
 • Als de motor op bedrijfstemperatuur is, moet bij werkzaamheden in de motorruimte bijzonder voorzichtig te werk worden gegaan - gevaar voor verbranding!
 • Gloeilampjes staan onder druk en kunnen kapotspringen, als ze worden vervangen - gevaar voor verwondingen!
 • Gasontladingslampen* (xenonverlichting) niet zelf vervangen! Bij gasontladingslampen moet deskundig met het hoogspanningsdeel worden omgegaan. Anders ontstaan er levensgevaarlijke situaties!
 • Let er bij het vervangen van gloeilampjes op, dat u zich niet verwondt aan scherpe delen in het koplamphuis.
Voorzichtig!
 • Vóór alle werkzaamheden aan de elektrische installatie het contact uitschakelen - gevaar voor kortsluiting!
 • Vóór het vervangen van het gloeilampje de verlichting resp. parkeerlichten uitschakelen.
 • Ga voorzichtig te werk, zodat u niets beschadigt.
Milieuaanwijzing
Informatie over de afvalverwerking van defecte gloeilampjes kunt u krijgen bij uw (Audi-)specialist.
Aanwijzing
 • Controleer regelmatig of de verlichting van uw wagen goed werkt, met name de verlichting aan de buitenzijde van de wagen. Dat is niet alleen in het belang van uw eigen veiligheid, maar ook in het belang van de veiligheid van andere verkeersdeelnemers.
 • Zorg ervoor dat u een nieuw gloeilampje hebt, voordat u het kapotte gloeilampje gaat uitbouwen.
 • Pak het glas van het gloeilampje niet met blote handen vast. Gebruik een stoffen of papieren doek. De vetsporen die de vingers achterlaten zouden anders door de warmte van het brandende gloeilampje verdampen en op het spiegeloppervlak neerslaan met als gevolg dat de reflector dof wordt.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie.