Audi A3  Uruchomienie i jazda  Oświetlenie i widoczność  Oświetlenie zewnętrzne
Za pomocą dźwigni, oprócz kierunkowskazów można również obsługiwać światła drogowe, światła parkowania i sygnał świetlny.
Kierunkowskazy i światła parkowania
Jeżeli przy włączonym zapłonie dźwignia zostanie przesunięta w odpowiednie położenie, kierunkowskazy zaczną migać. Po przesunięciu dźwigni kierunkowskazów przy wyłączonym zapłonie, w odpowiednie położenie, włączają się światła parkowania.
-1- - Prawy kierunkowskaz/prawe światło parkowania
-2- - Lewy kierunkowskaz/lewe światło parkowania
Po dotknięciu dźwigni kierunkowskazy migną trzykrotnie (komfortowe kierunkowskazy).
Światła drogowe i sygnał świetlny
Przesunąć dźwignię w odpowiednie położenie:
-3- - Światła drogowe (samochód z asystentem świateł drogowych* Link, samochód z elastyczną regulacją zasięgu świateł* Link)
-4- - Wyłączenie świateł drogowych albo sygnał świetlny
W zestawie wskaźników zapala się lampka kontrolna .
OSTRZEŻENIE
Światła drogowe mocno oślepiają innych kierowców – niebezpieczeństwo wypadku! Z tego względu, światła drogowe i sygnał świetlny stosować tylko, kiedy nie grozi to oślepianiem innych.
Informacja
Kiedy przy włączonych światłach parkowania otwarte zostaną drzwi, odzywa się brzęczyk.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.