Audi MMI  Användning  Multifunktionsratt
Gäller för bilar: med multifunktionsratt
Med knapparna på multifunktionsratten kan du styra olika MMI-funktioner och använda förarinformationssystemet, ändra volymen och slå på/av röststyrningen*.
Förutsättning: Tändningen är påslagen och MMI aktiverad Länk.
-1- Användningsprincip för förarinformationssystemet
Förarinformationssystemet innehåller flera flikar -A-, under vilka olika information -B- visas.
 • Växla flik: Tryck på knappen åt höger/vänster.
 • Välja funktion: Vrid vänster rulle till önskad funktion.
 • Bekräfta ett val: Tryck på vänster rulle.
 • Rulla snabbt i listor: Vrid snabbt på vänster rulle.
 • Visa/lämna undermeny: Tryck på knappen .
Beroende på bilens utrustning är följande flikar tillgängliga:
 • 1. fliken: Bilinformation, assistentsystem
 • 2. fliken1): Kontrollampor, hjälpmeddelanden, hastighetsvarningssystem
 • 3. fliken: Radio/medier Länk
 • 4. fliken: Telefon* Länk
 • 5. fliken: Navigation* Länk
-2- Programeringsbar knapp
 • Hämta funktion: Tryck på knappen på multifunktionsratten.
 • Ändra funktion: Välj knappen MENU (Meny) > Car (Bil) > styrknappen Car Systeme* (Bilens system) > Fahrzeugeinstellungen (Bilens inställningar) > Belegung Lenkradtaste (Funktion rattknapp) på MMI.
-3- Ställa in volymen
Volymen för en ljudkälla eller systemanvisning (t.ex. vid röststyrning) kan ställas in direkt under återgivningen.
 • Höja/sänka: Rulla höger rulle uppåt/nedåt.
 • Tystkoppla/paus: vrid höger rulle nedåt. Eller: tryck på höger rulle.
 • Upphäva tystkoppling/paus: vrid höger rulle uppåt. Eller: tryck på höger rulle.
-4- Aktivera/avaktivera röststyrningen
 • Aktivera: Tryck kort på knappen på multifunktionsratten. Säg önskat kommando efter piptonen.
 • Avaktivera: Håll knappen intryckt länge. Eller: Säg kommandot Abbruch (Avbryt).
Ytterligare information om röststyrningen hittar du på Länk.
-5- Navigationsmeddelande vid aktiv vägvisning*
 • Repetera det senaste navigationsmeddelandet: Tryck på knappen .
 • Ändra volymen på navigationsmeddelandet: Rulla höger rulle uppåt/nedåt under navigationsmeddelandet.
1) Den andra fliken visas bara om minst en kontrollampa/ett hjälpmeddelande visas eller aktuellt system är påslaget.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information.