Audi MMI  Användning  Systeminställningar
Välj knappen MENU (Meny) > styrknappen Setup MMI (systeminställningar).
Språk
Språket på MMI-displayen och i förarinformationssystemet kan ändras, liksom språket för navigationsmeddelandena* och röststyrningen*.
Antalet tillgängliga språk beror på respektive marknad.
Måttenheter
Följande måttenheter kan ställas in på MMI-displayen och i förarinformationssystemet:
 • Hastighet (km/h eller mph)
 • Avstånd (kilometer eller miles)
 • Temperatur (°C eller °F)
 • Druck (tryck, i bar eller psi)
 • Förbrukning (l/100km, mpg (US), mpg (UK) eller km/l)
 • Volym (liter, gallone [UK] eller gallons [US])
Röststyrning*
Kommandovisning: Visningen av möjliga kommandon under talinmatningen kan aktiveras/avaktiveras.
Förkortad dialog: Återgivningen av språkinstruktioner i förkortad form kan aktivera/avaktiveras.
Volyminställning: Volymen på röstinstruktionerna kan ställas in genom att vrida på styrratten.
Individuell språkanpassning (endast vid stillastående bilar): Du kan anpassa röststyrningen till din röst resp. uttal och därmed förbättra röststyrningens igenkänningsförmåga. Den individuella språkanpassningen omfattar 20 talinmatningar, som består av bestämda kommandon och sifferföljder. Den lagrade språkanpassningen kan du radera med funktionen Sprachanpassung zurücksetzen (Återställ språkanpassning).
Displayens ljusstyrka
Ljusstyrkan på MMI-displayen kan ställas in genom att vrida på styrratten.
Fabriksinställningar
Följande funktioner kan återställas till läget för fabriksinställningar:
 • Ljudinställningar
 • Radio
 • Medier
 • Innehåll i Jukeboxen
 • Adressbok*
 • Telefon*
 • Bluetooth*
 • Navigationsinställningar*
 • Navigations- und onlineminne*
 • Röststyrning*
 • Lösenord för dataskydd
Välj de önskade funktionerna separat eller alternativet Alle Einträge auswählen (Välj alla poster). Välj Werkseinstellungen herstellen (Återställ fabriksinställningar) och bekräfta.
Systemuppdatering
Via systemuppdateringarna kan MMI-programvaran uppdateras.
 • Skjut in minnesmediet med uppdateringsdata i respektive enhet Länk.
 • Välj och bekräfta respektive enhet > Starta uppdatering.
Hur lång tid det tar att uppdatera beror på uppdateringens storlek.
Mer information om systemuppdatering hittar du på www.audi.com/bluetooth (www.audi.de/bluetooth) eller hos din Audi-handlare.
Ytterligare information om kartuppdateringen* och myAudi viktiga resmål* finns på Internet under www.audi.com/myaudi eller hos en Audi-handlare.
Återställa mediebärare
Det valda mediebärarpaketet kommer att återställas till fabriksinställning.
Dataskydd
Du kan skydda dina personliga data, till exempel kontakterna i adressboken eller resmål i navigationen* med ett personligt lösenord. Vid ett apparatbyte kan dina personliga data föras över till den nya apparaten endast med hjälp av ditt lösenord. Det förinställda lösenordet ”MMI3G” är giltigt tills ett personligt lösenord anges.
Versionsinformation
Information om programversionen för MMI och navigationsdatabasen* visas. Dessutom får du under funktionen Software Info information om programvaran i MMI och licensvillkoren för denna.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information.