Audi MMI  Kommunikation  Ringa
Gäller för bilar: med telefon
Välj knappen TEL > Adressbuch (Adressbok) > en kontakt ur adressboken.
  • Anrufen (Ringa): Välj önskat telefonnummer och bekräfta. Eller: Välj det önskade telefonnumret och tryck på styrknappen Anrufen (Ringa).
  • Navigieren (Navigera): Välj önskat resmål och bekräfta det. Eller: Välj det önskade resmålet och tryck på styrknappen Navigieren (Navigera). Välj Zielführung starten (Starta vägvisning) och bekräfta för att starta navigeringen.
Synligt för alla
Du kan markera en kontakt Für alle sichtbar (Synligt för alla). Kontakten sparas då i det lokala - offentliga - minnet -1- Bild 3 och är nu tillgänglig för alla användare av MMI. Om en kontakt inte är markerad som synligt för alla) sparas den i det lokala (privata) minnet i MMI -2- och är då synlig endast när mobiltelefonen, som kontakten har sparats i, är ansluten.
Läsa upp kontakt
MMI skapar automatiskt för varje kontakt i adressboken en röstpost, som du kan få uppläst.
Skicka kontakt
Den valda kontakten kan skickas som SMS i formatet vCard (.vcf) Länk.
Kopiera kontakt
Kopian av kontakten sparas i MMI:s lokala minne (privat).
Uppgifterna i inmatningsfälten Länk kan ändras.
Radera kontakt
Endast kontakter i det lokala - privata/offentliga - minnet i MMI kan raderas.
Skicka meddelande*
Du kan skicka ett SMS Länk eller ett e-postmeddelande Länk till den valda kontakten.
Anvisning
  • Kontakter som har ändrats i MMI:s adressbok kan inte uppdateras automatiskt i den anslutna mobiltelefonen. Audi rekommenderar att du redigerar kontakterna direkt via mobiltelefonen.
  • Endast kontakter i det lokala - privata/offentliga - minnet i MMI kan redigeras/raderas.
  • Du kan radera alla gemensamma respektive privata kontakter på en gång genom att i adressboken välja alternativet Gemeinsame Kontakte löschen (Radera gemensamma kontakter) respektive Private Kontakte löschen (Radera privata kontakter) Länk.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information.