Audi MMI  Navigation  Navigera
Gäller för bilar: med navigationssystem
Tryck på knappen NAV tills kartan visas Bild 1.
Förstora/förminska kartan (zoom)
  • Vrid styrratten åt vänster eller höger. Eller: Vrid vänster rulle på multifunktionsratten* Länk.
Visa/dölja hårkors
  • Aktivera hårkorset: Tryck på styrratten i kartvisningen.
  • Avaktivera hårkorset: Tryck på knappen BACK.
Vid inaktiverat hårkors:
-1- Kartläge: Kartan visas antingen mot norr (läge Nord) eller i körriktningen (läge Fahrt).
-2- Skala: Vrid styrratten åt vänster/höger om du vill förstora respektive förminska kartans skala. Den påslagna funktionen visar den automatiska zoomen via skalan Länk
-3- Avstånd till slut-/delmål
-4- Beräknad ankomsttid till slut-/delmål
-5- Hastighetsindikering1)
-6- Höjdindikering
-7- Bilens position
-8- Visning av en förestående körmanöver
-9- Karttillägg Länk
Vid aktiverat hårkors:
-10- Tilläggsinformation vid hårkorsets skärningspunkt: Om du väljer en ort på kartan med hårkorset visas tillgänglig information, till exempel adresser.
-11- Visning av geokoordinaterna i hårkorsets skärningspunkt (längd- och breddgrad)
-12- Förflyttning utmed rutten: Den här funktionen kan utnyttjas vid aktiv vägvisning. Vrid styrratten åt vänster eller höger och kartan flyttar sig utmed den aktuella rutten.
-13- Menyn resmålsdetaljer: Visning av detaljer om hårkorsets skärningspunkt, till exempel adress. Hårkorsets skärningspunkt kan användas som slut- eller delmål, sparas i adressboken eller ringas upp.
-14- Beräkna alternativa rutter till det aktuellt inmatade resmålet Länk
-15- Kartinnehåll, t.ex. trafikinformation, favoriter eller restauranger
1) Gäller endast för bilar utan kamerabaserad hastighetsvisning.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information.