Audi MMI  Underhållning  Spela upp medier
Via MMI-manöverenheten kan du starta och manövrera olika mediaspelare.
Förutsättning: En mediaspelare innehåller ljud-/videofiler Länk.
Välj knappen MEDIA.
När du har startat mediefunktionen visas källöversikten eller den fil som spelades senast spelas upp.
 • Välja källa: Tryck på styrknappen Quelle (Källa). Välj en källa ur listan och bekräfta. Eller: Tryck flera gånger på knappen MEDIA tills den önskade källan visas.
 • Spela ljud-/videofiler: Välj styrknappen Mediathek (Mediatek) > kategori (t.ex. Interpreten [Artist]) > mapp > titel. Beroende på tillgänglighet kan titel -1- Bild 2, artist -2-, speltid -3- och skivomslag -4- visas i spellistan.
 • Växla till nästa högre nivå i mappstrukturen: Tryck på knappen BACK. Eller: Välj Aufwärts (Uppåt) och bekräfta.
 • Växla till den översta nivån i mappstrukturen: Tryck på knappen MEDIA.
 • Välja föregående/nästa titel/kapitel: Vrid på-/av-knappen lätt åt höger eller vänster (/).
 • Spola framåt/bakåt i ljud-/videofiler: Håll på-/av-knappen åt höger eller vänster (/) tills du nått önskat ställe i uppspelningen.
 • Pausa/fortsätta uppspelning: Tryck lätt på på-/av-knappen.
 • Visa spellistan: Tryck på styrknappen Sie hören (Du lyssnar på).
Möjliga källor är Bild 1:
-1- Jukebox Länk
-2- SD-kortläsare Länk
-3- Dvd-spelare Länk
-4- Audi music interface (t.ex. iPod, USB eller extern ljud-/videoingång*) Länk
-5- Bluetooth-ljudspelare* Länk
-6- WLAN-ljudspelare* Länk
Anvisning
 • Om du vrider styrratten snabbt kan du skrolla genom långa mapp-/titellistor. Scrollhastigheten beror på antalet mappar/titlar.
 • Vid aktiverad funktion Verkehrsfunk (Trafikradio) (TP) Länk eller DAB Durchsagen* (DAB-meddelanden) avbryts återgivningen under ett meddelande. Du kan avbryta meddelandet genom att kort trycka på på-/avslagningsknappen.
 • Videobilden visas av säkerhetsskäl endast när bilen står stilla. Under körning släpps endast videoljudet fram.
 • Videoåtergivningen via iPod/iPhone/iPad fortsätter inte när tändningen har slagits av och sedan på igen.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information.