Audi A3  Start och körning  Öppna och stänga  Centrallås
Fjärrnyckel eller komfortnyckel
Komfortnyckeln är en fjärrnyckel med speciella funktioner Länk och Länk. Med fjärrmanövreringsnyckeln kan du låsa upp och låsa bilen centralt samt starta motorn. Tryck på upplåsningsknappen Bild 1 -pil- för att fälla ut eller in nyckelaxet.
Nyckelantal
I bilar med MMI* kan du se hur många nycklar som har anpassats till din bil. På så sätt kan du fastställa att du fått alla nycklar vid köp av en begagnad bil. Välj: knappen MENU > Car > styrknappen Systeme* > Service & Kontrolle > Angelernte Schlüssel Anpassad nyckel).
Ersättning av nyckel
Vänd dig till en Audi-verkstad om du har förlorat en nyckel. Låt spärra denna nyckel. Du måste då ta med dig alla nycklarna. Dessutom bör du anmäla till ditt försäkringsbolag att du har förlorat en nyckel.
Stöldskydd
Det automatiska stöldskyddet hindrar obehöriga från att starta bilen. Bilen kan i vissa fall inte startas när det finns en till fjärrmanövrering i nyckelknippan, t.ex. en tändningsnyckel till en annan bil eller en transponder.
Data i fjärrnyckeln resp. komfortnyckeln
Under körning lagrar fjärr- eller komfortnyckeln* automatiskt data som har betydelse för bilens service och underhåll. Din Audi-servicerådgivare kan avläsa denna information och upplysa dig om nödvändiga arbeten för din bil.
VIKTIGT!
  • Ta alltid med tändningsnyckeln när du lämnar bilen – även bara för ett kort ögonblick. Speciellt viktigt är detta om barn lämnas ensamma i bilen. Barnen kan annars råka starta motorn eller någon elektrisk utrustning (till exempel elfönsterhissar) - olycksrisk!
  • Dra inte ut nyckeln ur tändningslåset förrän bilen har stannat helt! Rattlåset kan annars gå in oavsiktligt - olycksrisk!
Anvisning
Fjärrmanövreringsnyckelns funktion kan påverkas av andra sändare (till exempel mobiltelefoner, TV-sändare) i bilens närhet som arbetar på samma frekvensband som fjärrmanövreringen.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information.