Audi A3  Start och körning  Varmt och kallt  Värme-/klimatanläggning
Gäller för bilar: med stolsvärme
Stolsvärmen har tre lägen. Vald värmeeffekt indikeras genom lysdioderna i respektive knapp (värmesystem/manuell klimatanläggning) Bild 1, (automatisk klimatanläggning) Bild 2.
Sätt på stolsvärmen genom att trycka en gång på knappen .
För att koppla in ett lägre steg, tryck igen på knappen .
Stäng av stolsvärmen genom att trycka på knappen tills inga lysdioder lyser längre.
Stolsvärmen regleras automatiskt ned från steg 3 till steg 2 efter ca tio minuter.
Slå inte på stolsvärmen
Under följande omständigheter bör du inte slå på stolsvärmen:
  • Ingen sitter i stolen
  • Stolen har ett skyddsöverdrag
  • Ett barnsäte är monterat i stolen
  • Stolen är fuktig eller våt
VIKTIGT!
Personer med nedsatt smärt- och temperaturförnimmelse kan få brännskador av stolsvärmen. Dessa personer får inte använda stolsvärmen - risk för skador!
Se upp!
För att värmeelementen för stolsvärmen inte ska skadas, bör man undvika att stå på knä i sätena eller punktbelasta dem på annat sätt.
Anvisning
  • Inställningen för sätesvärmaren på förarsidan överförs till den nyckel som använts.
  • Om sätesvärmaren på passagerarsidan var påslagen kommer den inte att aktiveras igen automatiskt, om det dröjer mer än 10 minuter mellan det att tändningen slås av och på igen.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information.