Audi MMI   První seznámení   Mechaniky/vývody  Audi music interface
Platí pro vozidla: s Audi music interface a adaptačním kabelem 3,5 mm/adaptačním kabelem AV
Poslech médií se spouští a ovládá prostřednictvím připojeného přístroje.
Předpoklad: odkládací přihrádka je otevřená.
Přes adaptační AV kabel
Spojte adaptační AV kabel* -11- Obr. 1 s Audi music interface.
Poté spojte s Audi music interface přenosný přehrávač. Reprodukce audio/video probíhá přes audiosoustavu ve vašem vozidle.
Přes kolíkový adaptační kabel 3,5 mm
Spojte kolíkový adaptační kabel 3,5 mm* -7- Obr. 1 s Audi music interface.
Kolíkový konektor 3,5 mm zasuňte do zdířky sluchátek přenosného přehrávače. Zvuk je reprodukován audiosoustavou ve vašem vozidle.
Pokud je Audi music interface právě vybrán jako zdroj, mohou být při zasunutí/vysunutí kolíkového konektoru 3,5 mm/adaptačního AV kabelu nebo konektoru 3,5 mm nebo přenosného přehrávače ke kolíkovému konektoru 3,5 mm/adaptačního AV kabelu slyšet rušivé zvuky. Abyste se těchto rušivých zvuků vyvarovali, zapněte před zapojením/odpojením přenosného přehrávače buď funkci Mute, nebo nějaký jiný zvukový zdroj (např. rádio Odkaz).
Poznámka
Doporučujeme nastavit hlasitost přenosného přehrávače na 70 procent maximální hodnoty. Hlasitost lze přizpůsobit např. k hlasitosti rádia Odkaz.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.