Audi MMI   Komunikace  Služby Audi connect
MMI je možné používat jako WLAN hotspot pro používání internetu až s osmi přístroji WLAN. Během jízdy je možné omezené používání neupevněných, lehkých, malých přístrojů WLAN pouze v zadní části vozidla.
Předpoklad: byl aktivován režim telefonu Odkaz.
Stiskněte ovládací tlačítko Nastavení.
Otočte ovladačem na Spojení a stiskněte ovladač.
Otočte ovladačem na Síťové připojení (WLAN) a stiskněte ovladač. Na displeji MMI se objeví nabídka Síťové připojení.
Přes nabídku Síťové připojení je možné zvolit tyto funkce:
Aktivace WLAN
WLAN hotspot v MMI je z výroby deaktivována. WLAN hotspot zapněte, ještě než navážete spojení mezi vaším vozidlem a vaším přístrojem WLAN.
 • zap - WLAN hotspot v MMI je aktivní a je možné ho použít pro připojení k internetu.
 • vyp - WLAN hotspot v MMI je deaktivován. Připojení k internetu není možné.
Nastavení WLAN
Spojení WLAN mezi vaším vozidlem a vaším přístrojem WLAN (přenosný počítač, mobilní telefon) je zakódováno. Abyste vytvořili spojení, je nutné při nastavování vašeho přístroje WLAN zadat následující hodnoty. Tyto hodnoty můžete podle potřeby změnit.
 • Přístupový bod (SSID) - název sítě WLAN
 • Šifrování - WEP, WPA nebo WPA2
 • Heslo - podle způsobu zakódování se v MMI vygeneruje heslo, pod kterým je spojení WLAN zakódováno. Heslo lze změnit. Zvolte prosím přitom heslo, které je odpovídajícím způsobem bezpečné. U způsobu zakódování WEP musí mít heslo přesně 13 znaků. U způsobu zakódování WPA nebo WPA2 musí mít heslo minimálně 8 (maximálně 63) znaků.
 • Viditelný pro ostatní - viditelnost vaší sítě WLAN je možné zapnout/vypnout.
 • Převzít nastavení - změněná nastavení se převezmou v MMI. Změny pak musíte aktualizovat ve svém mobilním přístroji WLAN.
POZOR!
 • Nenechte se jako řidič možnostmi používání WLAN hotspot odvádět od dění na silnici – nebezpečí zranění!
 • Notebooky a srovnatelně těžké přístroje lze bezpečně provozovat pouze, když je vozidlo v klidu, protože jinak by mohly, jako všechny volné předměty, být mrštěny vozidlem a způsobit tak těžká zranění. Takové předměty je nutné během jízdy vždy bezpečně uložit.
 • Během jízdy se rovněž nesmějí používat na předních sedadlech v oblasti rozpínání airbagů žádné přístroje WLAN. Dbejte rovněž na varovné pokyny ve zvláštním návodu dodávaném s vozidlem v kapitole „Systém airbag“ pod odstavcem „Důležité pokyny k systému čelních airbagů“.
Upozornění!
Nezapomeňte, že dodržování opatření k ochraně dat, k ochraně proti virům, jakož i k ochraně proti ztrátě dat na mobilních přístrojích, které pro připojení k internetu přes WLAN hotspot používáte, leží na vaší vlastní odpovědnosti.
Poznámka
 • V závislosti na režimu telefonu (Režim telefonu) může být spojení WLAN omezeno. V nastavení Režim telefonu zvolte nastavení Datové služby optimalizovány, pokud chcete přednostně používat datové služby Odkaz.
 • Pokud byste měli problémy s připojením WLAN, může pomoci, když smažete všechny existující spojení WLAN na svém mobilním přístroji a mobilní přístroj nově nastartujte.
 • Podle okolností je pro využívání WLAN hotspot nutná zpoplatněná zvláštní smlouva. Bližší informace vám poskytne provozovatel mobilní sítě.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.