Audi A5/S5   Obsluha   Topení a větrání  Klimatizace
Automatická klimatizace: ovládací prvky
Obr. 1 Automatická klimatizace: ovládací prvky
3-zónová komfortní automatická klimatizace*: ovládací prvky
Obr. 2 3-zónová komfortní automatická klimatizace*: ovládací prvky
Doporučujeme stisknout tlačítko AUTO a nastavit teplotu na 22 °C.
Funkce se zapínají/vypínají stisknutím tlačítek. Regulátorem se nastavuje teplota, ventilátor, rozdělení vzduchu a vyhřívání sedadel. Dioda v příslušných tlačítkách svítí při zapnuté funkci. Nastavení se na několik sekund objeví na displeji autorádia, resp. MMI*.
U 3-zónové komfortní automatické klimatizace* můžete navíc odděleně nastavovat stranu řidiče a spolujezdce. Nastavení se navíc zobrazují na displeji klimatizace.
OFF Zapnutí / vypnutí klimatizace
Klimatizace se zapíná/vypíná tlačítkem OFF. Klimatizace se rovněž zapne, když stisknete regulátor. U vypnuté klimatizace se uzavře přívod vzduchu zvenčí.
AC Zapnutí / vypnutí režimu chlazení
Při vypnutém režimu chlazení se nasávaný vnější vzduch nechladí a neodvlhčuje. Proto se mohou zamlžit skla. Je-li vnější teplota pod bodem mrazu, automaticky se režim chlazení vypne.
Zapnutí / vypnutí režimu recirkulace
V režimu recirkulace obíhá vzduch uvnitř vozidla a filtruje se. Tím se do značné míry brání vniknutí znečistěného vnějšího vzduchu do vnitřního prostoru vozidla. Doporučujeme zapnout režim recirkulace při průjezdu tunelem nebo v dopravní zácpě POZOR!.
Režim recirkulace se vypíná stisknutím tlačítka AUTO nebo FRONT.
Automatický provoz AUTO
Automatický provoz zajišťuje konstantní teplotu ve vnitřním prostoru vozidla. Teplota vzduchu, množství vzduchu a jeho rozdělení se regulují automaticky.
Nastavení teploty
Teplotu lze nastavit v rozsahu od +16 °C do 28 °C. Mimo tuto nastavenou oblast se na displeji klimatizace zobrazuje LO nebo HI. V obou koncových polohách běží klimatizace neustále s maximálním chladicím, resp. topným výkonem. Teplota není regulována.
Nastavení větráku
Množství vzduchu vypouštěného větrákem můžete přizpůsobit svým požadavkům i ručně. Sepnete-li tlačítko AUTO, je větrák řízen automaticky.
Nastavení rozdělení vzduchu
Ručně můžete nastavit, ze kterých přívodů má být vzduch přiváděn. Sepnete-li tlačítko AUTO, rozdělení vzduchu je řízeno automaticky.
Nastavení vyhřívání sedadel*
Když stisknete tlačítko, je vyhřívání sedadla zapnuto na nejvyšší stupeň 3. Stupeň teploty můžete určit pomocí diod. Teplotu snížíte opětovným stisknutím tlačítka. Pro vypnutí vyhřívání sedadla opakovaně tiskněte tlačítko, až již nebude svítit žádná dioda.
Vyhřívání sedadla se po 10 minutách automaticky sníží ze stupně 3 na stupeň 2.
Nastavení větrání sedadel*
Když stisknete tlačítko, je větrání sedadla zapnuto na nejvyšší stupeň 3. Stupeň větrání můžete stanovit pomocí diod. Intenzitu větrání snížíte opětovným stisknutím tlačítka. Pro vypnutí větrání sedadla opakovaně tiskněte tlačítko, až již nebude svítit žádná dioda.
FRONT Zapnutí / vypnutí odmrazování
Čelní sklo i boční skla se co nejrychleji odmrazují, resp. odmlžují. Maximální množství vzduchu proudí převážně z přívodů pod čelním sklem. Režim recirkulace se vypne. Regulace teploty probíhá automaticky.
Odmrazování se vypíná stisknutím tlačítka AUTO.
REAR Zapnutí / vypnutí vyhřívání zadního skla
Vyhřívání zadního skla funguje jen při běžícím motoru a v závislosti na vnější teplotě se automaticky vypne po několika minutách.
Stisknutím tlačítka REAR na déle než 2 sekundy zapnete vyhřívání zadního skla trvale. Vypne se až při vypnutí zapalování.
Přívody vzduchu
Vroubkovanými kolečky můžete otevírat a zavírat střední a vnější přívody vzduchu do kabiny. Páčkami můžete měnit směr proudění z přívodů.
U 3-zónové komfortní automatické klimatizace* lze otáčením pravého vroubkovaného kolečka červeným nebo modrým směrem nastavit prostředí v zadní části vozidla teplejší nebo chladnější.
POZOR!
  • Režim recirkulace nenechávejte zapnutý delší dobu, protože se do vozidla nepřivádí čerstvý vzduch a při vypnutém chlazení se mohou okna zamlžit - nebezpečí nehody!
  • Osoby s omezeným vnímáním bolesti nebo teploty se při používání vyhřívání sedadla mohou vystavit popálení. Tyto osoby nesmějí vyhřívání sedadel používat - nebezpečí poranění.
Upozornění!
Abyste nepoškodili topné prvky vyhřívání sedadel, neklekejte na sedadla ani je jinak bodově nezatěžujte.
Poznámka
Sedadlo se vyhřívá pouze tehdy, je-li obsazené. Zatížení odloženými předměty může případně stačit k zapnutí vyhřívání sedadla.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.