Audi MMI   Wstęp  Obsługa podstawowa
Wpisywanie liter, cyfr i znaków
Pokrętło sterujące ze strzałką wyboru -1- rys. 1 obrócić na literę, cyfrę lub znak. Dokonany wybór zostanie pokazany w pierścieniu wprowadzania -2-.
Aby pobrać literę, cyfrę lub znak, należy nacisnąć pokrętło sterujące. Wpis pojawia się w polu wprowadzania -10-.
Po wprowadzeniu wszystkich znaków, obrócić pokrętło sterujące na OK -6- i nacisnąć pokrętło, albo
nacisnąć przycisk sterujący OK.
Usuwanie liter, cyfr i znaków
Obrócić pokrętło sterujące ze strzałką wyboru na -12- rys. 2 i nacisnąć pokrętło sterujące, albo
nacisnąć przycisk sterujący Löschen (usuń) -12-.
Aby usunąć wszystkie znaki w polu wprowadzania, nacisnąć pokrętło sterujące lub przycisk sterujący Löschen i przytrzymać, aż w polu wprowadzania nie będzie już żadnego znaku.
W niektórych przypadkach, jak np. w menu nawigacji*, wybieranie liter jest ograniczone warunkami logicznymi. Oznacza to, że można wybierać tylko te litery, które w tym miejscu słowa są możliwe.
Znaki specjalne (np. myślnik lub kropka) wprowadza się w edytorze znaków.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.