Audi MMI   Nawigacja  Wywoływanie informacji o ruchu drogowym
Informacje o ruchu drogowym TMC/TMCpro będą posortowane według kategorii drogi i kraju. Informacje o ruchu drogowym TMC/TMCpro dla aktywnego prowadzenia do celu zostaną wyświetlone jako pierwsze.
Nacisnąć przycisk funkcji MENU.
Pokrętło sterujące obrócić w położenie Info i nacisnąć pokrętło.
Jeżeli na wyświetlaczu MMI nie pojawia się lista z informacjami o ruchu drogowym TMC/TMCpro, należy ponownie nacisnąć przycisk BACK. Na wyświetlaczu MMI pojawi się lista informacji o ruchu drogowym TMC/TMCpro rys. 1.
Pokrętło sterujące obrócić na informację o ruchu drogowym.
Nacisnąć przycisk sterujący. Wyświetlony zostaje widok szczegółowy.
Aby w widoku szczegółowym wywołać następną informację o ruchu drogowym, należy obrócić pokrętło sterujące w położenie Nächste Meldung zeigen (wyświetlanie następnego komunikatu) i nacisnąć pokrętło.
Aby wyświetlić na mapie szczegółowy widok wybranego komunikatu, należy obrócić pokrętłem sterującym w położenie In Karte anzeigen (wyświetlanie na mapie) i nacisnąć pokrętło sterujące. Czerwono zakreślona linia oznacza przebieg i długość zakłócenia w ruchu drogowym rys. 2.
Aby pokazać na mapie następną informację o ruchu drogowym TMC/TMCpro, należy ponownie nacisnąć pokrętło sterujące.
Aby odczytać informację o ruchu drogowym TMC/TMCpro, należy nacisnąć przycisk sterujący Vorlesen.
Podczas aktywnego prowadzenia do celu, informacje o ruchu drogowym TMC/TMCpro dotyczące wybranej trasy są pokazywane w kolejności według odległości i zaznaczone czerwonym symbolem ostrzegawczym -1- rys. 1. Najbliższe bezpośrednio utrudnienie w ruchu drogowym znajduje się na pierwszym miejscu listy.
W załączniku znajduje się lista wszystkich pozostałych informacji o ruchu drogowym TMC/TMCpro z szarymi symbolami ostrzegawczymi, posortowana według kategorii dróg (autostrada, droga krajowa, pozostałe drogi) i według oznaczenia -2-. Te informacje o ruchu drogowym TMC/TMCpro zostaną pokazane na mapie razem z szarym symbolem ostrzegawczym.
Szczególnie ważne informacje o ruchu drogowym TMC/TMCpro, jak np. komunikaty o samochodach jadących "pod prąd" są pokazywane automatycznie na wyświetlaczu MMI. Aby przerwać komunikat, należy po prostu nacisnąć przycisk BACK albo pokrętło sterujące.
Informacja
Komunikaty drogowe będą również wyświetlane w systemie informowania kierowcy i można je wybierać, obracając lewym pokrętłem menu.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.