Audi MMI   Nawigacja  Wywoływanie informacji o ruchu drogowym
Komunikaty drogowe zostają zapisane wraz z nazwą programu i czasem zegarowym.
Nacisnąć przycisk funkcji MENU.
Pokrętło sterujące obrócić w położenie Info i nacisnąć pokrętło.
Nacisnąć przycisk sterujący TP-Memo. Wszystkie zapisane komunikaty drogowe zostaną wyświetlone na liście rys. 1. Pierwszy komunikat drogowy zostanie odtworzony.
Pokrętło sterujące obrócić na komunikat.
Nacisnąć przycisk sterujący. Komunikat drogowy zostanie odtworzony.
Informacja
Czy chcecie Państwo zapisywać komunikaty drogowe od określonej godziny? Wtedy należy po prostu zaprogramować MMI, od kiedy te komunikaty mają być zapisywane Link.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.