Audi MMI   Nawigacja  Wywoływanie informacji o ruchu drogowym
Dotyczy samochodów: z telefonem samochodowym
Można uzyskać bezpośrednio przez MMI informacje np. na temat aktualnej sytuacji atmosferycznej.
Warunek: wymagania dotyczące usług Audi connect są spełnione Link.
Nacisnąć przycisk funkcji MENU.
Pokrętło sterujące obrócić w położenie Info i nacisnąć pokrętło.
Nacisnąć przycisk sterujący Audi connect. Dostępne usługi informacyjne online wyświetlane są w przeglądarce.
Pokrętło sterujące obrócić np. w położenie Wetter i nacisnąć pokrętło. Wyświetlane są obszary wyszukiwania.
Aby odbierać informacje o pogodzie danego miejsca/miejscowości docelowej, obrócić przycisk sterujący na Standortumkreis/Ziel-/Zwischenzielumkreis i nacisnąć przycisk sterujący. Informacje o pogodzie są wyświetlane, lub
Aby odbierać informacje o pogodzie danego miejsca, obrócić przycisk sterujący na In neuem Ort (w nowej miejscowości) i nacisnąć przycisk sterujący. Pojawi się edytor znaków.
Wprowadzić miejscowość i potwierdzić za pomocą OK. Pojawiają się informacje o pogodzie.
Usługi informacyjne online będą wyświetlane w przeglądarce Link.
OSTRZEŻENIE
Z usług informacyjnych online korzystać tylko, kiedy pozwala na to sytuacja na drodze - niebezpieczeństwo wypadku!
Informacja
  • Usługi Audi connect są dostępne tylko w ramach umów z operatorem sieci komórkowej z opcją danych i tylko w zasięgu pokrycia siecią komórkową. W wyniku odbierania pakietów danych z internetu, niezależnie od własnej taryfy komórkowej, zwłaszcza podczas eksploatacji za granicą, mogą powstawać dodatkowe koszty: stosowanie danych pakietowych będzie pilnie zalecane! Bliższe informacje można uzyskać u operatora sieci telefonicznej.
  • Usługi Audi connect są dostępne tylko w Europie (wyjątek: Turcja, Cypr, Islandia, Malta; Rosja: tylko okolice Moskwy i St. Petersburga) i w zależności od dostępu do usług innych operatorów.
  • Aktualne warunki korzystania z usług informacyjnych online można sprawdzić w informacjach Online.
  • Zawartość i zakres oferowanych usług online może się zmieniać. Dalsze informacje można znaleźć na stronie www.audi.de/connect (www.audi.com/connect), lub u partnera serwisowego Audi.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji.