Audi MMI   Insteg   Spelenheter/anslutningar  WLAN-mediespelare
Gäller för bilar: med biltelefon
WLAN-förberedda mediespelare (t ex Smartphones) kan anslutas till WLAN-hotspot och användas via MMI.
Ansluta WLAN-mediespelare
Förutsättning: WLAN-funktionen på WLAN-mediespelaren och på MMI är aktiverade Länk.
Tryck på funktionsknappen MEDIA.
Tryck på styrknappen Quelle (Källa).
Vrid styrknappen till läget WLAN-mediespelare -7- Bild 1 och tryck sedan på styrknappen. I MMI-displayen visas en anvisning om att WLAN-mediespelaren måste vara ansluten till WLAN-hotspot.
För att se åtkomstdata för WLAN-hotspot, tryck på styrknappen.
Kopiera inställningarna för WLAN-hotspot till den WLAN-mediespelare som används. Beroende på WLAN-mediespelare kan enheten dessutom behöva tilldelas nätverks- eller medierättigheter, alternativt behöver lämplig programvara startas.
Använda WLAN-mediespelare
Efter anslutning kan WLAN-mediespelaren användas via MMILänk.
WLAN-mediespelaren måste anslutas till MMI:ns WLAN-hotspot vid ett tillfälle. Beroende på vilken WLAN-mediespelare som används kommer en tidigare ansluten enhet automatiskt att anslutas till MMI, om den befinner sig inom räckvidden.
Upp till åtta WLAN-enheter kan anslutas via MMI:ns hotspot, men endast den först aktiverade WLAN-mediespelaren kan väljas som källa i mediefunktionen.
VIKTIGT!
  • Behåll uppmärksamheten på trafiksituationen även när du använder dig av WLAN-hotspot - olycksrisk!
  • Bärbara datorer och jämförbara tunga enheter får endast vara uppkopplade när bilen står stilla, då de liksom alla lösa delar slungas genom bilen i händelse av en krock och kan resultera i svåra personskador. Sådana enheter ska alltid vara ordentligt nedpackade under körning.
  • Under körning får inga WLAN-enheter användas inom airbagarnas verkningsområde i framsätena. Beakta även varningsanvisningarna i den separat bifogade bruksanvisningen i kapitlet ”Airbag-system” under ”Viktig information om frontairbag-systemet”.
Se upp!
Observera att åtgärder för dataskydd, anti-virusskydd samt skydd mot förlust av data på mobila enheter, som du använder för Internetanvändningen via WLAN-hotspot, ligger på ditt eget ansvar.
Anvisning
  • Beroende på dina mobiltelefonavgifter via WLAN-Hotspot och speciellt vid drift i utlandet kan extra kostnader uppstå i samband med nedladdning av datapaket från Internet. Vi rekommenderar därför starkt att du använder så kallat flatrate (fastprisavtal)! Ytterligare information får du av din mobiltelefonleverantör.
  • Beakta anvisningarna för Audi connect-tjänsterna Länk.
  • Mer information om WLAN-mediespelare och om vilka enheter som stöds finns på www.audi.de/mp3 (www.audi.com/bluetooth), www.audi.de/connect (www.audi.com/connect) eller hos din Audi-verkstad.
  • För att undvika avbrott vid ljud- eller videouppspelning, inaktivera strömsparfunktionen på WLAN-mediespelaren eller anslut spelaren till en laddningsenhet.
  • Laddningstiden för ljud- och videofiler beror på vilken WLAN-spelare som används och antalet filer som ska laddas.
  • Högst 2 000 poster per mapp kan visas i MMI-displayen.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information.