Audi A5/S5   Före körning   Kontrollera och fylla på  Motorolja
Serviceintervallindikeringen i kombiinstrumentet talar om när det är dags att byta olja. Vi rekommenderar att du låter en Audi-verkstad eller annan auktoriserad verkstad utföra oljebytet.
Om du måste fylla på olja mellan två oljebyten ska du använda de i tabellen upptagna oljorna enligt gällande VW-norm. Du måste då veta om
  • bilen servas enligt Audi LongLife Service eller Audi Grundservice (se den senaste servicenoteringen i serviceplanen).
  • bilen har en bensin- eller dieselmotor (se dekalen på tankluckans insida).
  • bilen är utrustad med ett dieselpartikelfilter (se leveransservicen i serviceplanen).

LongLife-
service
Grund-
service
Bensin-
motor
VW 504 00
VW 502 00
alternativt:
VW 504 00
Diesel-
motor
VW 507 00
med dieselpartikelfilter:
VW 507 00

utan dieselpartikelfilter:
VW 505 01
alternativt:
VW 507 00
Anvisning
Om de i tabellen upptagna oljorna inte finns tillgängliga får du fylla på även andra oljor. För att motorn inte ska skadas får fram till nästa oljebyte maximalt 0,5 liter av de följande oljorna fyllas på en (1) gång.
  • Bensinmotorer: Norm ACEA A3 eller API SM
  • Dieselmotorer: Norm ACEA C3 eller API CF
Anvisning
  • För den kinesiska marknaden gäller: Bensinmotorer får endast köras på olja enligt VW-norm 502 00 med viskositet SAE 5W-40.
  • LongLife Service erbjuds inte på alla marknader.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information.