Audi A5/S5   Före körning   Hjul och däck  Hjul
Rätt tryck i däcken och ett skonsamt körsätt ökar däckens livslängd.
Kontrollera däcktrycket minst en gång i månaden och dessutom före varje längre körning.
Kontrollera alltid däcktrycket vid kalla däck. Släpp inte ut det högre trycket vid varma däck.
Justera alltid trycket i däcken efter bilens last.
På bilar med däcktryckskontroll*: spara det ändrade däcktrycket i radion eller MMI* Länk.
Undvik snabb kurvtagning och kraftiga accelerationer.
Kontrollera då och då att däcken inte är ojämnt slitna.
Däcktryck
Däcktrycket står på en etikett på förardörrens gavel Bild 1. För lågt eller för högt tryck förkortar däckets livslängd och inverkar negativt på vägegenskaperna.
Däcktrycket måste anpassas till bilens aktuella belastning. Vi rekommenderar att ha trycket för maximal belastning.
Men om du vill köra mer komfortbetonat kan du vid upp till 3 personer i bilen hålla det tryck som föreskrivs för normal belastning. Om du ska köra bilen med maximal belastning måste du höja däcktrycket till det föreskrivna maxtrycket.
Rätt däcktryck är speciellt viktigt vid höga hastigheter.
Tänk då också på reservhjulet*. Håll alltid det högsta tryck som gäller för bilen.
Körteknik
Snabb kurvtagning, häftiga accelerationer och hårda inbromsningar (skrikande däck) ökar slitaget på däcken.
Hjulbalans
Bilens originalhjul är balanserade på fabriken. Med tiden kan det av olika anledningar uppstå obalans vilket märks på oro i ratten.
Eftersom obalans i hjulen ger större slitage på däck, styrning och hjulupphängning bör hjulen balanseras på nytt om ratten känns orolig. Ett hjul måste också alltid balanseras när ett nytt däck monterats och efter en däckreparation.
Hjulinställningsfel
Felaktig inställning av hjulvinklarna medför inte bara ett ökat slitage av däcken, utan försämrar även körsäkerheten. Om du tycker att däcken slits onormalt bör du låta en Audi-verkstad kontrollera hjulinställningen.
VIKTIGT!
  • Anpassa alltid däcktrycket till bilens aktuella belastning.
  • Ett däck med för lågt tryck deformeras mycket mer än normalt vid hög belastning eller höga hastigheter. Den långvariga höga hastigheten orsakar en kraftig uppvärmning av gummit. Uppvärmningen kan leda till att slitbanan separerar, eller i värsta fall, att däcket exploderar - olycksrisk!
Miljökommentar
För lågt tryck i däcken ger högre bränsleförbrukning.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information.