Dit onboardinstructieboekje bevat belangrijke informatie, tips, voorstellen en waarschuwingen voor de omgang met uw wagen. Houd er rekening mee, dat het onboardinstructieboekje in geen geval het gedrukte instructieboekje kan vervangen. Het onboardinstructieboekje mag alleen worden gebruikt als de verkeerssituatie dit toelaat.
Dit onboardinstructieboekje beschrijft de uitrustingsomvang ten tijde van het sluiten van de redactie. Sommige van de beschreven uitrustingen komen pas op een later tijdstip op de markt of zijn alleen in bepaalde landen verkrijgbaar.
Sommige onderwerpen in dit onboardinstructieboekje gelden niet voor alle wagens. In dat geval staat aan het begin van de tekst het geldigheidsgebied aangegeven, bijvoorbeeld „Geldt voor wagens: met interieurvoorverwarming“. Dergelijke meeruitvoeringen zijn bovendien met een ster „*“ gemarkeerd.
De afbeeldingen kunnen enigszins afwijken van uw wagen. Het gaat om het principe van de afbeelding.
In de inhoudsopgave zijn alle onderwerpen op volgorde gerangschikt. Een alfabetisch geordende trefwoordenlijst kan op de startpagina worden opgevraagd.
Alle positieaanduidingen zoals „links“, „rechts“, „vóór“, „achter“ hebben betrekking op de rijrichting van de wagen.
Verwijzingen naar andere beschrijvingen resp. onderwerpen worden met Link aangegeven. De volgende symbolen maken u attent op aanwijzingen.
Bovendien komt u in de tekst regelmatig een waarschuwingsteken ATTENTIE! tegen dat u attent maakt op een veiligheidsaanwijzing.
ATTENTIE!
In teksten met dit symbool staat informatie over uw veiligheid. Deze teksten wijzen u op mogelijk gevaar voor een ongeval en verwonding.
Voorzichtig!
Teksten met dit symbool attenderen u op mogelijke schade aan uw wagen.
Milieuaanwijzing
In teksten met dit symbool staan aanwijzingen over het behoud van het milieu.
Aanwijzing
In teksten met dit symbool staat extra informatie.