div id="content">
© 2015 AUDI AG
AUDI AG neustále pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte prosím pochopení pro to, že kdykoliv mohou nastat změny ve formě, vybavení a technologii dodávaných vozidel. Na údajích, obrázcích a popisech v tomto návodu Onboard nelze proto zakládat žádné nároky.
Přetisk, rozmnožování nebo překlady jakýchkoliv částí textu nejsou povoleny bez písemného svolení firmy AUDI AG. Všechna zákonná autorská práva zůstávají vlastnictvím firmy AUDI AG. Změny jsou vyhrazeny. Vyrobeno v Německu.
Redakční uzávěrka: 27.02.2015