In dit onboardinstructieboekje staat belangrijke informatie, tips, adviezen en waarschuwingen met betrekking tot het gebruik van de wagen. Houd er rekening mee, dat het onboardinstructieboekje in geen geval het gedrukte instructieboekje kan vervangen. Het onboardinstructieboekje mag alleen worden gebruikt als de verkeerssituatie dit toelaat.
Dit onboardinstructieboekje beschrijft de uitrustingsomvang van de wagen ten tijde van het sluiten van de redactie. Sommige van de beschreven uitrustingen komen pas op een later tijdstip op de markt of zijn alleen in bepaalde landen verkrijgbaar.
Enkele paragrafen in dit onboardinstructieboekje gelden niet voor alle wagens. In dat geval staat aan het begin van de tekst het geldigheidsgebied aangegeven, bijvoorbeeld "Geldt voor wagens: met interieurvoorverwarming". Bovendien zijn meeruitvoeringen resp. wagenspecifieke uitrustingen met een ster "*" gemarkeerd.
De afbeeldingen kunnen enigszins afwijken van uw wagen. Het gaat om het principe van de afbeelding.
In de inhoudsopgave zijn alle in dit instructieboekje opgenomen onderwerpen op volgorde weergegeven. Een alfabetisch geordende trefwoordenlijst kan op de startpagina worden opgevraagd.
Alle positiegegevens, zoals "links", "rechts", "voor", "achter" hebben betrekking op de rijrichting van de wagen.
Verwijzingen naar andere beschrijvingen resp. onderwerpen worden met dit symbool link aangegeven. De volgende symbolen maken u attent op aanwijzingen.
Bovendien komt u in de tekst regelmatig een waarschuwingsteken tegen dat u attent maakt op een veiligheidsaanwijzing.
ATTENTIE
In teksten met dit symbool staat informatie over uw veiligheid. Deze teksten wijzen u op mogelijk gevaar voor een ongeval en verwonding.
VOORZICHTIG
Teksten met dit symbool attenderen u op mogelijke schade aan uw wagen.
Milieu-aanwijzing
In teksten met dit symbool staan aanwijzingen over het behoud van het milieu.
Let op
In teksten met dit symbool staat extra informatie.