© 2015 AUDI AG
AUDI AG arbeider hele tiden med videreutvikling av alle typer og modeller. Vi ber derfor om forståelse for at vi til enhver tid må ta forbehold om endringer i utforming, utstyr og teknikk. Det kan ikke stilles krav ut fra det som er avbildet, oppgitt og beskrevet i onboard-håndboken.
Ettertrykk, kopiering og oversettelse, også delvis, er forbudt uten skriftlig tillatelse fra AUDI AG. Alle rettigheter i henhold til lov om opphavsrett forblir hos AUDI AG. Rett til endringer forbeholdes. Produsert i Tyskland.
Redaksjonen avsluttet: 27.02.2015