Bu Onboard kullanım kılavuzu aracın kullanımı ile ilgili önemli bilgiler, ipuçları, öneriler ve uyarılar içerir. Bu Onboard kullanım kılavuzunun, asla basılmış kullanım kılavuzunun yerine geçmediğini unutmayın. Onboard kullanım kılavuzu yalnızca trafik şartları uygun olduğu zamanlarda kullanılır.
Bu Onboard kullanım kılavuzu basım kapanışına kadar araçta bulunan Donanım kapsamını açıklamaktadır. Burada açıklanan donanımların bazıları ya daha ileri bir tarihte piyasaya sürülecektir ya da belirli ülke pazarlarında mevcuttur.
Bu Onboard kullanım kılavuzunun bazı bölümleri tüm araçlar için geçerli değildir. Bu durumda bölüm başlangıcında geçerlilik alanı belirtilmiştir, örn. „Şu araçlar için geçerlidir: Bağımsız kaloriferli“. Ayrıca opsiyonel veya araca özgü donanımlar bir yıldız „*“ ile işaretlenmiştir.
Şekillerin ayrıntıları aracınızla aynı olmayabilir ve sadece temsili gösterim olarak algılanmalıdır.
İçindekiler bu kullanım kılavuzunda tanımlanan tüm konuların bir sıra takip ederek verilmesinden oluşur. Alfabetik olarak düzenlenen Anahtar kelimeler dizini başlangıç sayfasından çağrılabilir.
„Sol“, „sağ“, „ön“, „arka“ gibi tüm yön bilgileri aracın seyir yönüne göredir.
Diğer açıklamalar veya konulara ilişkin çapraz yönlendirmeler bu sembolle Link gösterilir. Aşağıdaki semboller sizi bilgilere yönlendirir.
Ayrıca metinde güvenlik uyarısına dikkat çekmek için, sık sık gösterilen bir dikkat işareti bulabilirsiniz.
DİKKAT
Bu sembole sahip metinler güvenliğinize yönelik bilgiler içerir ve sizi olası kaza ile yaralanma tehlikeleri konusunda uyarır.
ÖNEMLİ
Bu sembole sahip metinler aracınızda meydana gelebilecek olası hasarlara karşı sizi uyarır.
Çevre Notu
Bu sembole sahip metinler, çevrenin korunmasına dair bilgiler içerir.
Not
Bu sembole sahip metinler faydalı ek bilgiler içerir.