Audi MMI  Obsluha  Ovládací jednotka MMI
Funkce MMI pohodlně vyvoláte díky intuitivnímu a jednotnému principu ovládání.
Volba a potvrzení funkce
-A- Volba funkce: otočte ovladač na požadovanou funkci.
-B- Potvrzení výběru: stiskněte ovladač.
Vyvolání funkce v rohu displeje
Stiskněte ovládací tlačítko -C-, které odpovídá tomuto rohu displeje. Tak například ovládací tlačítko vpravo nahoře přísluší pravému hornímu rohu displeje.
Vyvolání hlavní nabídky
Stiskněte tlačítko MENU -7- Obr. 2. Zobrazí se nabídky MMI (např. Rádio).
Přímé vyvolání nabídky
Stiskněte příslušné tlačítko -6- do směru požadované nabídky (např. RADIO nebo MEDIA).
Návrat k nadřazené funkci
Stiskněte tlačítko BACK -7-.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.