Audi MMI  Obsluha  Multifunkční volant  Telefonování
Platí pro vozidla: s multifunkčním volantem a telefonem
Předpoklad: mobilní telefon je spojen s MMI Odkaz a zobrazuje se záložka telefonu Odkaz
Zvolte: tlačítko .
  • Vyvolání kontaktu v adresáři: zvolte a potvrďte Adresář. Zvolte a potvrďte některý z kontaktů
  • Vyvolání kontaktu v seznamu volání: zvolte a potvrďte Seznam volání. Zvolte a potvrďte některý z kontaktů
Kontakty adresáře: v informačním systému řidiče se zobrazují pouze kontakty adresáře, pod kterými je uloženo telefonní číslo. Pokud je uloženo pod jedním kontaktem více telefonních čísel, zobrazí se při jeho volbě nejdříve seznam uložených telefonních čísel. Další informace k zobrazeným symbolům naleznete v Odkaz.
Seznam volání: seznam volání obsahuje všechny příchozí, odchozí a zmeškané hovory Obr. 2.
Poznámka
  • Funkce telefonu je možné ovládat na multifunkčním volantu jen tehdy, když je vozidlo vybaveno přípravou pro telefon z výroby.
  • Funkce telefonu závisí na používaném mobilním telefonu a na tom, zda jsou funkce provozovatelem mobilní sítě podporovány.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.