Audi MMI  Obsluha  Multifunkční volant  Navigovat
Předpoklad: je zadán cíl nebo itinerář Odkaz, je spuštěno navádění k cíli Odkaz a zobrazuje se záložka navigace Odkaz.
Pod tlačítkem jsou k dispozici tyto informace:
  • Zobrazení navigace při aktivním navádění k cíli: zvolte a potvrďte Navádění k cíli.
  • Zobrazení kompasu při aktivním navádění k cíli: zvolte a potvrďte Kompas.
  • Přerušení aktivního navádění k cíli: zvolte a potvrďte Přerušit navádění k cíli.
  • Zapnutí/vypnutí navigačních hlášení: zvolte a potvrďte Zapnout navigační hlášení/Vypnout navigační hlášení.
  • Zahájení navádění k uložené adrese domů: případně zvolte a potvrďte Přerušit navádění k cíli a následně Adresa domů Odkaz.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.