Audi MMI  Obsluha  Systémová nastavení
Zvukový profil a hlasitost MMI můžete nastavovat individuálně. Nastavení závisí na vybavení vozidla.
Zvolte: tlačítko MENU > Zvuk.
-1- Systémy
Hlasitost funkcí Telefon*- a Navigace*, Systém hlasového dialogu*, Dopravní hlášení a Pomoc při parkování* je možné individuálně nastavit Odkaz.
-2- Subwoofer* / -3- Hloubky / -4- Výšky
Nastavení pro Subwoofer*, Hloubky a Výšky můžete provádět otáčením ovladače. Změněná nastavení platí pouze pro právě aktivní zvukový zdroj. Tak můžete odděleně nastavit zvuk pro každý zvukový zdroj.
-5- Balance/Fader (rozdělení zvuku)
  • Nastavení poměru hlasitosti vlevo/vpravo: zvolte a potvrďte Balance. Požadovanou polohu nastavte otočením ovladače doleva/doprava.
  • Nastavení poměru hlasitosti vpředu/vzadu: zvolte a potvrďte Fader. Požadovanou polohu nastavte otočením ovladače doleva/doprava.
  • Nastavení rozdělení hlasitosti přes MMI touch: posuňte prst po ovládací ploše MMI touch požadovaným směrem.
  • Nastavení reprodukce zvuku*: zvolte a potvrďte Fokus > všechny (symetrická reprodukce zvuku)/vpředu/vzadu (reprodukce zvuku orientovaná do přední/zadní části interiéru vozidla).
-6- GALA (přizpůsobení hlasitosti v závislosti na rychlosti)
Přizpůsobení hlasitosti reprodukce k hluku ve vnitřním prostoru je možné otáčením ovladače.
Surround*
Hlasitost efektů Surround je možné nastavit otáčením ovladače.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.