Audi MMI  Obsluha  Systémová nastavení
Zvolte: tlačítko MENU > ovládací tlačítko Setup MMI.
Jazyk
Ukazatel na displeji MMI a v informačním systému řidiče, jakož i jazyk navigačních hlášení* a systému hlasového dialogu* je možné změnit.
Počet dostupných jazyků závisí na daném trhu.
Měrné jednotky
Na displeji MMI a v informačním systému řidiče je možné nastavit tyto měrné jednotky:
 • Rychlost (km/h nebo mph)
 • Vzdálenost (km nebo míle)
 • Teplota (°C nebo °F)
 • Tlak (bar nebo psi)
 • Spotřeba (l/100km, mpg (US), mpg (UK) nebo km/l)
 • Objem (litry, gal (UK) nebo gal (US))
Systém hlasového dialogu*
Zobrazení příkazů: ukazatel možných příkazů během hlasového vstupu je možné zap/vypnout.
Zkrácený dialog: je možné zap/vypnout výstup hlasových pokynů ve zkrácené formě.
Nastavení hlasitosti: hlasitost hlasových pokynů je možné nastavit otáčením ovladače.
Individuální přizpůsobení řeči (pouze u stojícího vozidla): systém hlasového dialogu můžete přizpůsobit svému hlasu, příp. výslovnosti a tím zlepšit rozpoznávání hlasových příkazů. Individuální hlasové přizpůsobení obsahuje 20 hlasových záznamů, které se skládají z určitých příkazů a sledů číslic. Uložené hlasové přizpůsobení můžete opět vymazat funkcí Vynulovat přizpůsobení řeči.
Jas displeje
Jas displeje MMI je možné nastavit otáčením ovladače.
Tovární nastavení
Následující funkce můžete vrátit zpět na tovární nastavení:
 • Nastavení zvuku
 • Rádio
 • Média
 • Jukebox
 • Adresář*
 • Telefon*
 • Bluetooth*
 • Nastavení navigace*
 • Paměť navigace a online*
 • Systém hlasového dialogu*
 • Heslo pro šifrování dat
Zvolte požadované funkce jednotlivě nebo možnost Volba všech záznamů. Zvolte a potvrďte Obnovit tovární nastavení.
Systémový update
Software MMI lze aktualizovat pomocí updatu systému.
 • Zasuňte paměťové médium s update do příslušné jednotky Odkaz.
 • Zvolte a potvrďte příslušnou mechaniku > Zahájit update.
Doba procesu závisí na objemu update.
Další informace k položce Systémový update najdete na internetu, na adrese www.audi.com/bluetooth (www.audi.de/bluetooth) nebo v některém ze servisů Audi.
Další informace k službám Update map* a Zvláštní cíle myAudi* naleznete na internetu pod www.audi.com/myaudi nebo v některém ze servisů Audi.
Vynulování ovladače médií
Zvolený balíček ovládačů médií se vrátí na stav v době dodání.
Šifrování dat
Osobní data např. kontakty v adresáři nebo navigační cíle* můžete chránit osobním heslem. Při změně přístroje lze přenést do nového přístroje MMI osobní data pouze s pomocí vašeho hesla. Přednastavené heslo „MMI3G“ je platné tak dlouho, dokud nezadáte svoje osobní heslo.
Informace o verzi
Zobrazují se informace k verzi softwaru MMI a databázi navigace*. Navíc prostřednictvím funkce Software Info obdržíte informace k software obsaženého v MMI a k licenčním podmínkám.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.