Audi MMI  Komunikace  Telefonování  Zprávy
V závislosti na použitém telefonu a smlouvě s operátorem mobilních telefonů je možné přes MMI přijímat a posílat e-maily.
Předpoklad: přístup ke zprávám (MAP - Message Access Profil) je aktivován v nastavení Bluetooth vašeho mobilního telefonu.
Zvolte: tlačítko TEL > Zprávy > příp. E-mail.
Příjem e-mailu se vám zobrazí na displeji MMI.
Ovládací tlačítko Složka
V závislosti na mobilním telefonu se vám zobrazí složka dostupných e-mailů, např. Odeslané e-maily.
Ovládací tlačítko Nový
  • Posílání e-mailů: zvolte a potvrďte Vytvořit novou zprávu. Zadejte příjemce. Pomocí MMI touch nebo spellerem zadejte text. Zvolte a potvrďte Odeslat.
  • Odeslat šablonu e-mailu: zvolte a potvrďte požadovanou šablonu ze seznamu. Zadejte příjemce. Zvolte a potvrďte Odeslat.
  • Uložit e-mail jako šablonu: vytvořte e-mail. Zvolte a potvrďte Uložit jako šablonu.
V MMI je uloženo deset šablon e-mailů. Navíc můžete uložit až deset dalších šablon.
Ovládací tlačítko Přečíst
Všechny otevřené e-maily mohou být systémem MMI reprodukovány.
Poznámka
Další informace k podporovaným mobilním telefonů naleznete na internetu pod www.audi.com/bluetooth (www.audi.de/bluetooth) nebo v některém ze servisů Audi.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.