Audi MMI  Komunikace  Telefonování
Kontakty můžete ve formátu vCard (.vcf) importovat do adresáře nebo z adresáře exportovat.
Předpoklad: ve čtečce karet SD je vložena karta SD Odkaz nebo je připojen k Audi music Interface USB flash disk Odkaz.
Zvolte: tlačítko TEL > Adresář > ovládací tlačítko Nastavení.
  • Import kontaktů z paměťového média: zvolte a potvrďte Importovat kontakty > Karta SD nebo USB flash disk > požadované kontakty > Import.
  • Export kontaktů na paměťové médium: zvolte a potvrďte Exportovat kontakty > Karta SD nebo USB flash disk > požadované kontakty > Export.
  • Volba všech kontaktů najednou pro import/export: zvolte a potvrďte Importovat kontakty/Exportovat kontakty > Karta SD nebo USB flash disk > ovládací tlačítko Všechny > Import/Export.
  • Import kontaktů z myAudi Account: zvolte a potvrďte Importovat kontakty > myAudi Account > zadejte myAudi PIN.
Abyste mohli používat kontakty přes myAudi Account, je nutné vlastnit myAudi Account. Zadání myAudi PIN je nutné provést pouze jednorázově. myAudi-PIN získáte ve svém účtu myAudi, když v něm založíte vozidlo.
Poznámka
  • Respektujte také informace v kapitole Pokyny k Audi connect Odkaz.
  • Další informace k myAudi Account najdete na www.audi.com/myAudi.
  • Importované kontakty se ukládají v lokální paměti příslušného adresáře.
  • Je možné importovat maximálně 500 kontaktů. Kapacitu paměti adresáře si můžete nechat kdykoliv zobrazit Odkaz.
  • Na paměťovou kartu nebo na USB flash disky nikdy neukládejte důležitá data. Audi nepřebírá žádnou odpovědnost za poškozená nebo ztracená data a média.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.