Audi A3  Interiér  Přístroje a kontrolní světla  Kontrolní světla
Otáčky motoru max. XXXX 1/min!
Otáčky motoru se automaticky omezí na hodnotou zobrazovanou v informačním systému řidiče. Tím je motor chráněn před přehřátím.
Jakmile teplota motoru klesne z kritické oblasti a pedál plynu úplně uvolníte, omezení otáček se zruší.
Pokud z důvodu závady řízení motoru došlo k omezení počtu otáček, svítí navíc kontrolní světlo . Dbejte, aby počet otáček motoru, např. při řazení na nižší rychlostní stupeň nestoupl přes zobrazovanou hodnotu. Dojeďte neprodleně k některému z odborných servisů a nechte závadu odstranit.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.