Audi A3  Interiér  Přístroje a kontrolní světla  Kontrolní světla
Načerpejte palivo
Rozsvítí-li se poprvé kontrolní světlo a objeví-li se pokyn pro řidiče, je v nádrži ještě následující množství paliva:
  • Přední náhon: cca 7 litrů
  • Náhon na všechna kola: cca 8,5 litrů
Načerpejte palivo.
Svítí-li kontrolní světlo a na displeji se objeví pokyn pro řidiče, je zásoba paliva téměř spotřebovaná. Neprodleně dojeďte načerpat palivo.
Palivový systém: závada! Vyhledejte servis
Svítí-li kontrolní světlo a na displeji se objeví pokyn pro řidiče:
  • došlo k závadě palivového systému, resp.
  • u vozidel se vznětovým motorem se mohla v palivovém filtru nahromadit voda.
Dojeďte neprodleně k některému z odborných servisů a nechte závadu odstranit.
Upozornění!
Platí pro vozidla se vznětovým motorem: při zhoršené kvalitě motorové nafty může být nutné odvodnit odlučovač vody1) v palivovém filtru častěji, než se udává v servisním plánu. Tím předejdete možnému poškození motoru.
Životní prostředí
Palivo se v žádném případě nesmí dostat do kanalizace nebo do země.
Poznámka
Další informace k čerpání najdete na straně Odkaz.
1) Tato funkce není u všech provedení modelu pro různé země k dispozici.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.