Audi A3  Interiér  Informační systém řidiče  Ovládání přes páčku stěračů
Platí pro vozidla: s informačním systémem řidiče bez multifunkčního volantu
Informační systém řidiče se ovládá páčkou stěračů.
Na displeji se mohou zobrazovat vedle informací palubního počítače (palubní počítač 1, 2 a program efektivní spotřeby) také informace týkající se dalších systémů.
Podle horní , nebo čerpací pistole poznáte, která úroveň (palubní počítač 1, 2 nebo program efektivní spotřeby) se právě zobrazuje na displeji.
Princip ovládání
Zapněte zapalování. Zobrazí se naposledy zvolená funkce.
Abyste mohli přepínat mezi palubním počítačem , , programem efektivní spotřeby nebo např. aktivní výtrahy/pokyny pro řidiče, stiskněte tlačítko RESET -A-.
Další obsah dole/nahoře vyvoláte stisknutím tlačítka -B- dolů/nahoru.
Opětovné vyvolání kontrolních světel a pokynů pro řidiče
Stiskněte (příp. vícekrát) tlačítko RESET -A-, dokud se nezobrazí pokyn pro řidiče.
Nulování hodnot
Zvolte hodnotu v požadovaném palubním počítači, resp. v programu efektivní spotřeby.
Tlačítko RESET -A- podržte stisknuté minimálně sekundu. Všechny hodnoty zvoleného palubního počítače, resp. programu efektivní spotřeby se vynulují.
Poznámka
  • V provedení pro některé země se mohou měrné jednotky lišit.
  • Po odpojení akumulátoru se všechny uložené hodnoty vymažou.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.