Audi A3  Spuštění motoru a jízda  Světla a výhled  Vnější osvětlení
Spínač světel
Otočte spínačObr. 1 do příslušné polohy. Při zapnutých světlech svítí příslušný symbol.
0 - světla vypnuta. U provedení modelů pro některé země se společně se zapalováním zapne/vypne denní svícení*.
AUTO* - automatická jízdní světla se zapínají/vypínají v závislosti na světlosti okolí (např. v šeru, za deště, v tunelu). U vozidel s integrovaným denním svícením* se podle světelných podmínek okolí automaticky rozsvítí buď světla pro denní svícení nebo tlumená světla (v závislosti na zemi).
- obrysová světla
- tlumená světla
Když správně uzamknete vozidlo, světla se přepnou takto:
 • - tlumená světla: celé vnější osvětlení se vypne
 • AUTO*: funkce Coming home* se zapne Odkaz
Mlhové světlomety / mlhové koncové světlo
Stiskněte příslušné tlačítko Obr. 1:
- mlhové světlomety
- mlhové koncové světlo (světla)
Univerzální světla*
Platí pro vozidla se světlomety LED.
- univerzální světla (toto tlačítko nahrazuje tlačítko mlhových světlometů .)
U vozidel s univerzálními světly se čelní osvětlení automaticky spíná tak, že např. mokrá vozovka od deště oslňuje řidiče vlastním světlem méně.
Regulace sklonu světel
Abyste při naloženém vozidle neoslňovali protijedoucí vozidla, je vaše vozidlo vybaveno regulací sklonu světel.
U vozidel s xenonovými světlomety* nebo světlomety LED* se sklon světel nastavuje automaticky i při brzdění a zrychlení vozidla.
U vozidel s halogenovými světlomety je nutné sklon světel nastavit knoflíkem Obr. 1:
 • Knoflík odaretujete jeho krátkým stisknutím.
 • Otočením knoflíku ve směru 3/0 se dosvit snižuje/zvyšuje.
 • Knoflík opět zaaretujete krátkým stisknutím.
O - obsazená přední sedadla, prázdný zavazadlový prostor
1 - plně obsazené vozidlo, prázdný zavazadlový prostor
2 - plně obsazené vozidlo, naložený zavazadlový prostor
3 - obsazené sedadlo řidiče, naložený zavazadlový prostor
Audi adaptive light*
Adaptivní světlo je funkční pouze, je-li spínač světel v poloze AUTO. V MMI* můžete funkci adaptivního světla vypnout Odkaz.
Při zapnutých světlech systém adaptive light přizpůsobuje v závislosti na rychlosti vozidla a natočení volantu světla jízdě v zatáčkách. Tím se zlepší osvětlení zatáček. Systém je funkční od rychlosti asi 10 km/h do 110 km/h.
Statické odbočovací světlo* (vozidla s adaptive light) - Odbočovací světla se zapnou automaticky od určitého natočení volantu při rychlosti zhruba do 70 km/h a při zapnutí ukazatelů směru jízdy zhruba do 40 km/h. Oblasti po bocích vozidla jsou při odbočování lépe osvětlena.
Rozdělení světla závislé na rychlosti* - rozdělení světla závislé na rychlosti přizpůsobuje odpovídajícím způsobem osvětlení v obcích, na dálnicích nebo na státních silnicích. U vozidel s navigačním systémem* mohou být kromě toho osvětlovány křižovatky.
Funkce dálničních světel*
(vozidla s adaptive light nebo se světlomety LED) - Funkce přizpůsobuje osvětlení dálnici v závislosti na rychlosti.
POZOR!
 • Automatické zapínání/vypínání tlumených světel* funguje pouze jako asistent. To nezbavuje řidiče povinnosti tlumená/dálková světla kontrolovat a případně je ručně přizpůsobit světelným podmínkám. Například mlhu nemusí snímače světla rozeznat. Proto při takových povětrnostních podmínkách, stejně jako v šeru, tlumená světla vždy zapněte.
 • Při používání zmíněného osvětlení respektujte zákonná ustanovení.
Upozornění!
Abyste neoslňovali vozidla jedoucí za vámi, mlhové koncové světlo zapínejte jen za podmínek daných zákonem.
Poznámka
 • Snímač světla pro automatické spínání tlumených světel* je v držáku vnitřního zrcátka. Do této oblasti čelního skla proto nelepte žádné nálepky.
 • Některé funkce vnějšího osvětlení si můžete nastavit Odkaz.
 • Pokud při zapnutém vnějším osvětlení vypnete zapalování a otevřete dveře, zazní bzučák.
 • Koncová světla se v provedení pro některé země při zapnutých denních jízdních světlech nezapínají.
 • Za chladného nebo vlhkého počasí se mohou světlomety, ukazatele směru jízdy a zpětná světla z důvodu teplotního rozdílu mezi vnitřním a vnějším prostředím zamlžit. Když zapnete tlumená/dálková světla, po krátké chvíli se opět úplně nebo částečně odmlží. Tento jev nemá žádný vliv na životnost světelných zařízení vozidla.
 • Pokud táhnete přívěs připojený na závěsném zařízení namontovaném z výroby se zapnutým mlhovým koncovým světlem, toto světlo automaticky svítí pouze na přívěsu, ne na vozidle.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.