Audi A3  Spuštění motoru a jízda  Světla a výhled  Stěrače
Předpoklad: zapalování je zapnuté.
Zatlačte páčku stěračů do příslušné polohy:
-0- - vypnutí předních stěračů
-1- - intervalové stírání. Intervaly mezi stíráním prodloužíte/zkrátíte zatlačením spínače -A- směrem doleva/doprava. U vozidel se senzorem světla/deště* se stěrače zapnou za deště u stojícího vozidla krátkým stisknutím páčky do polohy -5- nebo po překročení rychlosti 4 km/h. Čím vyšší citlivost dešťového senzoru nastavíte (spínač -A- směrem doprava), tím dříve reagují stěrače na vlhkost na čelním skle.
-2- - pomalé stírání
-3- - rychlé stírání
-4- - jednorázové setření. Pokud podržíte páčku v této poloze déle, přepne se stírání po určité době z pomalého na rychlé trvalé stírání.
-5- - ostřikování čelního skla. Aby se ze skla odstranily kapky vody, během jízdy při teplotách asi nad 4 °C setřou stěrače po několika sekundách sklo. Tuto funkci můžete vypnout tak, že během 10 sekund po následném setření zatlačíte páčku znovu do polohy -5-. Při dalším zapnutí zapalování se funkce následného setření opět aktivuje.
Omývání světlometů*. Ostřikovače světlometů* pracují pouze při zapnutých tlumených světlech. Když pohnete páčkou do polohy -5-, světlomety se čistí v určitých intervalech.
Platí pro vozidla se zadním stěračem:
Jakmile zařadíte zpětný chod a současně stěrače vpředu stírají, zapne se automaticky zadní stěrač.
-6- - stírání zadního skla*. Stěrač skla stírá vždy asi po 6 sekundách.
-7- - omývání zadního skla*. Počet setření závisí na délce doby, po kterou podržíte páčku v poloze -7-.
-8- - zadní stěrač vypnutý*.
POZOR!
  • Dešťový senzor funguje pouze jako asistent. Řidiče nezbavuje povinnosti zapnout stěrače ručně podle aktuální viditelnosti.
  • Na čelní sklo se nesmí ošetřovat prostředky, které odpuzují vodu. Za snížené viditelnosti, např. za mokra, šera nebo slunci nízko nad obzorem můžete být sluncem oslněni - nebezpečí nehody! Navíc hrozí drhnutí stěračů.
  • Dobrý výhled a bezpečná jízda vyžadují bezvadný stav stíracích lišt Odkaz - nebezpečí nehody!
Upozornění!
  • Při mrazu zkontrolujte, zda nejsou stírací lišty přimrzlé. Pokud přimrzlé stěrače zapnete, můžete poškodit stírací lišty!
  • Než vjedete do mycí linky, vypněte stěrače (páčka v poloze 0). Tak zamezíte nechtěnému zapnutí a poškození stěračů.
Poznámka
  • Po vypnutí zapalování se stěrače vypnou. Po zapnutí zapalování se stěrače opět aktivují zatažením páčky do libovolné polohy.
  • Opotřebované nebo znečištěné stírací lišty způsobují poškrábání skla. Tím může být negativně ovlivněna funkce dešťového senzoru. Stírací lišty kontrolujte pravidelně.
  • Trysky ostřikovačů jsou při zapnutém zapalování a nízké vnější teplotě vyhřívány*.
  • Při krátkém zastavení, např. na dopravních světlech, se automaticky rychlost stírání o jeden stupeň sníží.
  • U vozidel s MMI* můžete v nabídce Asistence řidiče zapínat nebo vypínat dešťový senzor.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.