Audi A3  Spuštění motoru a jízda  Sezení a ukládání předmětů
Platí pro vozidla: se zásuvkou
Do zásuvky 12 V lze zapojit elektrické spotřebiče.
Vytáhněte uzavírací konektor ve středové konzole Obr. 1, nebo
otevřete kryt zásuvky v zavazadlovém prostoru* Obr. 2.
Zasuňte zástrčku elektrického spotřebiče do zásuvky.
Do zásuvky 12 V lze zapojit elektrické spotřebiče z příslušenství vozidla. Příkon spotřebiče nesmí překročit 120 W.
POZOR!
Zásuvka funguje jen při zapnutém zapalování. Nesprávné používání může způsobit vážná zranění, resp. zavinit požár. Proto nikdy nenechte děti ve vozidle bez dozoru zvláště, když mají klíček k vozidlu – nebezpečí poranění!
Upozornění!
Používejte pouze vhodné zástrčky - nebezpečí poškození zásuvky.
Poznámka
Zapnuté elektrické spotřebiče vybíjejí akumulátor vozidla s vypnutým motorem.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.