Audi A3  Spuštění motoru a jízda  Topení a větrání  Topení/klimatizace
Volitelně mohou být instalována různá zařízení:
  • Topení/větrání nebo
  • ručně ovládaná klimatizace* nebo
  • automatická klimatizace *
Topení/vyhřívání zahřívá a větrá vnitřní prostor vozidla. Manuální nebo automatická klimatizace* navíc chladí a odvlhčuje vzduch v interiéru vozidla. Pracuje nejúčinněji, když jsou okna a skleněná panoramatická střecha* zavřená. Při nahromaděném teple ve vozidle může vyvětrání urychlit proces chlazení.
Filtr na emise
Filtr emisí filtruje ze vzduchu např. prach a pyl.
Rozpoznání klíčků
Různá nastavení topení/větrání, manuální a automatické klimatizace* se ukládají a přiřazují použitému rádiovému klíčku.
Životní prostředí
Chcete-li šetřit pohonné hmoty, vypněte chlazení klimatizace* tlačítkem A/C. Tím také snížíte tvorbu emisí. Klimatizace je vypnutá, když dioda LED v tlačítku zhasne. U vozidel s informačním systémem řidiče můžete být v programu efektivní spotřeby informováni o dodatečné spotřebě a dalších úsporných opatřeních Odkaz.
Poznámka
  • Abyste neomezili topný, resp. chladicí výkon a zamezili zamlžování skel, nesmí být přívod vzduchu před čelním sklem zanesen ledem, sněhem nebo listím.
  • Z chladicího systému* může odkapávat kondenzovaná voda a může pod vozidlem tvořit louže. To je normální a není to projevem netěsnosti.
  • Když zjistíte, že např. vyhřívání sedadla* nebo zadního skla nefunguje, byly tyto spotřebiče přechodně vypnuty managementem energie. Zařízení se opět zapnou, jakmile je v hospodaření s energií nastolen rovnovážný stav.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.