Audi A3  Spuštění motoru a jízda  Jízda
Před vystoupením vypněte zapalování. Akumulátor se vybíjí
Tento pokyn pro řidiče se objeví a bzučák zazní, když při zapnutém zapalování otevřete dveře řidiče. Vypněte zapalování, aby se akumulátor nevybíjel.
Opakovaný stisk tlačítka Start-stop vypne motor!
Tento pokyn řidiče se objeví, pokud během jízdy stisknete tlačítko START ENGINE STOP* Odkaz.
Systém spouštění motoru: závada. Vyhledejte servis
Automatické spouštění motoru je vadné (automatický start). Dojeďte proto k některému z odborných servisů a nechte závadu odstranit. Motor nastartujte tak, že podržíte tlačítko START ENGINE STOP stisknuté.
Klíček nezjištěn. Viz palubní kniha
Toto upozornění pro řidiče se objeví, když uvnitř vozidla není komfortní klíček nebo ho systém nemůže identifikovat. Systém nemůže komfortní klíček rozpoznat, když je např. zakrytý nějakým předmětem (jako hliníkovým kufříkem), který rádiový signál odstíní, nebo je slabá baterie v klíčku. Také elektronické přístroje, jako např. mobilní telefony, mohou rádiový signál rušit.
Abyste přesto mohli motor nastartovat nebo vypnout, přečtěte si „Odstranění závady“ Odkaz.
Klíček není ve vozidle?
Když kontrolní světlo  svítí a objeví se pokyn pro řidiče, byl komfortní klíček při běžícím motoru odstraněn z vozidla. Pokud nemáte klíček s sebou ve vozidle, potom již nelze po vypnutí motoru znovu zapnout zapalování ani nastartovat motor. Navíc nelze vozidlo zvenčí zamknout.
Sešlápněte brzdu
Tento pokyn pro řidiče se objeví, když u vozidel s automatickou převodovkou nesešlápnete při spouštění motoru brzdový pedál.
Sešlápněte spojku
Tento pokyn pro řidiče se objeví, když u vozidel s mechanickou převodovkou nesešlápnete při spouštění motoru spojkový pedál. Motor lze nastartovat, jen když je pedál spojky sešlápnutý.
Nastavte polohu N nebo P
Tento pokyn se zobrazí při spouštění nebo vypínání motoru, když volicí páka není v poloze N nebo P. Motor nelze spustit/vypnout.
Zařaďte polohu P, jinak se vozidlo může rozjet. Dveře lze zamknout pouze v poloze P.
Pokud není volicí páka automatické převodovky při vypnutí zapalování tlačítkem START ENGINE STOP* v poloze P, zazní z bezpečnostních důvodů současně se zobrazením tohoto pokynu výstražný tón. Volicí páku nastavte do polohy P, jinak není vozidlo proti rozjetí zajištěno. Navíc ho nelze snímačem zamknutí na klice dveří, resp. komfortním klíčkem uzamknout.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.