Audi A3  Spuštění motoru a jízda  Jízda  Elektromechanická parkovací brzda
Elektromechanická parkovací brzda nahrazuje ruční brzdu.
Parkovací brzdu zapněte zatažením tlačítka -A- Obr. 1. Kontrolní světla v tlačítku a na displeji sdružených přístrojů svítí.
Brzda se uvolní, když při zapnutém zapalování sešlápnete brzdový nebo plynový pedál a současně stisknete tlačítko -A-. Kontrolní světla v tlačítku a na displeji zhasnou.
Vaše vozidlo je vybavené elektromechanickou parkovací brzdou. V zásadě slouží parkovací brzda k zajištění vozidla proti nechtěnému rozjetí a nahrazuje ruční brzdu.
Vedle funkcí běžné ruční brzdy nabízí elektromechanická parkovací brzda další komfortní a bezpečnostní funkce.
Při rozjezdu
  • Integrovaná pomoc při rozjezdu vám automaticky uvolní parkovací brzdu Odkaz.
  • Pomoc brání při rozjezdu ve stoupání nežádoucímu popojíždění vozidla dozadu. Brzdná síla parkovací brzdy stále působí, dokud se na kola nepřenáší dostatečně velká hnací síla.
Funkce záchranné brzdy
Tato funkce parkovací brzdy slouží k tomu, aby v případě výpadku běžného brzdění bylo možné vozidlo zabrzdit Odkaz.
POZOR!
  • Pokud u stojícího vozidla s běžícím motorem vložíte jízdní stupeň, nesmí být v žádném případě nekontrolovaně přidán plyn. Vozidlo se okamžitě rozjede - nebezpečí nehody!
  • Při výpadku elektrického napájení nelze rozepnutou parkovací brzdu sepnout. V takovém případě odstavte vozidlo pouze na rovném podkladu a zajistěte ho zařazením 1. stupně (manuální převodovka), resp. zařazením volicí páky do polohy P (automatická převodovka). Vyhledejte odbornou pomoc.
Poznámka
  • Pokud je parkovací brzda při vypnutém zapalování zapnuta, kontrolní světla v tlačítku a na displeji sdružených přístrojů po určité době zhasnou.
  • Pokud není volicí páka v poloze P nebo N a jsou otevřeny dveře řidiče, automaticky se zapne parkovací brzda. Tím se brání neúmyslnému rozjetí vozidla.
  • Případné zvuky při uvolňování a zapínání parkovací brzdy jsou normální, není důvod se kvůli tomu znepokojovat.
  • U odstaveného vozidla provádí parkovací brzda v pravidelných intervalech kontrolní cyklus. Zvuky, které při tom vznikají, jsou normální.
  • Když se objeví kontrolní světlo , může být na parkovací brzdě porucha Odkaz.
  • Při výpadku elektrického napájení nelze sepnutou parkovací brzdu otevřít a otevřenou bzdu zavřít POZOR!. Vyhledejte odbornou pomoc.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.