Audi A3  Spuštění motoru a jízda  Automatická převodovka  S tronic
Platí pro vozidla: s převodovkou S tronic
Dopředné rychlostní stupně se přeřazují nahoru a dolů automaticky.
Motor lze spouštět pouze v polohách P nebo N. Při nízkých teplotách (pod -10 °C) lze motor spouštět pouze s volicí pákou v poloze P.
Rozjezd
Sešlápněte brzdový pedál a držte ho sešlápnutý.
Podržte blokovací tlačítko v hlavě volicí páky stisknuté, nastavte ji do požadované polohy, např. D Odkaz, a tlačítko uvolněte.
Chvíli počkejte, až převodovka zařadí (je cítit lehké škubnutí).
Uvolněte brzdový pedál a přidejte plyn POZOR!.
Dočasné zastavení
Zastavte vozidlo sešlápnutím brzdového pedálu, např. před dopravními světly.
Nepřidávejte plyn.
Abyste zabránili popojíždění vozidla zpět, zapněte na strmějším svahu parkovací brzdu POZOR!.
Přidáte-li plyn tak, jak jste zvyklí, parkovací brzda se automaticky uvolní a vozidlo se rozjede. Předpoklad: dveře jsou zavřené.
Zastavení/parkování
Když otevřete dveře řidiče a volicí páka není v poloze P, není vozidlo zajištěné proti pohybu. U vozidel s komfortním klíčkem* se objeví pokyn pro řidiče: Zařaďte P, vozidlo se může rozjet. Dveře lze zamknout jen v P!. Navíc zazní bzučák.
Sešlápněte brzdový pedál a držte ho POZOR!.
Zapněte parkovací brzdu.
Zařaďte volicí páku do polohy P.
Zastavení v kopci
Vždy přidržujte stojící vozidlo sešlápnutým brzdovým pedálem, aby „nepopojíždělo“ dozadu POZOR!. Nesnažte se bránit vozidlu se zařazeným jízdním stupněm v „popojíždění dozadu“ zvýšením otáček motoru Upozornění!.
Rozjezd do kopce u vozidel bez asistenta rozjezdu do kopce*/asistenta rozjezdu*
Zapněte parkovací brzdu.
Při zařazeném jízdním stupni přidávejte postupně plyn. Parkovací brzda se automaticky uvolní. Předpoklad: dveře jsou zavřené.
Rozjezd do kopce u vozidel s asistentem rozjezdu do kopce*
Zařaďte jízdní stupeň, sejměte nohu z brzdového pedálu a přidávejte plyn Odkaz.
Rozjezd do kopce u vozidel s rozjezdovým asistentem*
Zařaďte jízdní stupeň, sejměte nohu z brzdového pedálu a přidávejte plyn Odkaz.
Za určitých okolností (např. při jízdě v horách nebo při provozu s přívěsem) je výhodné přepnout na ruční program řazení, abyste mohli převodový poměr ručně přizpůsobovat jízdním podmínkám Odkaz.
Při parkování na rovině stačí zařadit parkovací polohu P. Ve svahu nejprve zapněte parkovací brzdu a teprve potom zařaďte parkovací polohu Odkaz. Tím se zmenší zatížení blokovacího mechanismu a později vám to usnadní vyřazení volicí páky z polohy P.
POZOR!
 • Nikdy neopouštějte vozidlo s běžícím motorem a zařazeným jízdním stupněm. Pokud ho musíte opustit, pevně zatáhněte parkovací brzdu a zařaďte parkovací pojistku P.
 • Vozidlo s běžícím motorem a zařazeným jízdním stupněm (D/S nebo R), resp. v režimu „tiptronic“ musíte přidržovat brzdovým pedálem, protože ani při volnoběžných otáčkách není úplně přerušen přenos síly – vozidlo se „plazí“.
 • U stojícího vozidla nesmíte v žádném případě omylem přidat plyn. Vozidlo se za určitých okolností okamžitě rozjede i tehdy, je-li zapnutá parkovací brzda - nebezpečí nehody!
 • Během volby jízdního režimu u stojícího vozidla s běžícím motorem nikdy nepřidávejte plyn - nebezpečí nehody!
 • Za jízdy nikdy neřaďte volicí páku do polohy R nebo P - nebezpečí nehody!
 • Před strmým klesáním snižte rychlost a „tiptronikem“ přeřaďte na nižší rychlostní stupeň.
 • Brzdový pedál při jízdě z kopce nenechávejte prokluzovat ani nebrzděte příliš často či příliš dlouho. Dlouhým brzděním se přehřívají brzdy a podstatně se snižuje brzdný výkon, prodlužuje se brzdná dráha a může dojít i k úplnému výpadku brzdového systému.
 • Pokud musíte zastavit v kopci, přidržujte vozidlo vždy sešlápnutím brzdového pedálu, resp. parkovací brzdou, aby nepopojíždělo.
 • Nikdy nedržte vozidlo v kopci pomocí prokluzující spojky. Spojka se automaticky rozpojí, pokud by se vlivem přetížení mohla spálit - nebezpečí nehody! Jestliže je spojka přetížená, svítí kontrolní světlo a objeví se pokyn pro řidiče Odkaz.
Upozornění!
 • Při zastavení v kopci nezkoušejte zabránit vozidlu v popojíždění dozadu zařazením jízdního stupně a přidáváním plynu. Tím by se mohla automatická převodovka přehřát a poškodit. Abyste zabránili popojíždění vozidla, zatáhněte parkovací brzdu, nebo sešlápněte brzdový pedál.
 • Když pojedete s vypnutým motorem a volicí pákou v poloze N, automatická převodovka se může poškodit, protože se nepromazává.
 • Určité jízdní a provozní podmínky, jako např. časté rozjezdy, dlouhé plazení nebo tzv. provoz Stop-and-Go, mohou způsobit přehřátí a poškození převodovky! Pokud se rozsvítí kontrolní světlo , při nejbližší příležitosti zastavte a nechte převodovku vychladnoutOdkaz.
 • Určité jízdní a provozní podmínky, jako např. časté rozjezdy, dlouhé plazení nebo tzv. provoz Stop-and-Go, mohou způsobit přehřátí a poškození převodovky! Pokud se rozsvítí kontrolní světlo nebo , při nejbližší příležitosti zastavte a nechte převodovku vychladnout Odkaz.
 • Když pojedete s vypnutým motorem, převodovka S tronic se může poškodit, protože se nepromazává Odkaz.
Poznámka
Z bezpečnostních důvodů je automatické uvolňování parkovací brzdy funkční, jen když jsou dveře řidiče zavřené.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.