Audi A3  Asistence řidiče  Inteligentní technika  Elektronická kontrola stability (ESC)
Středová konzola nahoře: tlačítko ESC
Obr. 1 Středová konzola nahoře: tlačítko ESC
Při spouštění motoru se funkce ESC automaticky zapne.
ESC je konstruován ve stupních. V závislosti na zvoleném stupni se omezí, resp. vypne stabilizační funkce ESC. Vozidlo se při tom stabilizuje s různou silou.
V následujících zvláštních situacích může být prospěšné zapnutí sportovního režimu, čímž je umožněno protočení kol:
  • při vyhoupávání zapadlého vozidla,
  • při jízdě v hlubokém sněhu nebo na měkkém podkladu,
(A) 
(B) Sportovní režim zapnutý
(C) ESC/ASR vypnutý
(D) Sportovní režim vypnutý, resp. ESC/ASR zapnutý
(A)
(B)
(C)
(D)
Chování
Stabilizační funkce ESC a ASR je omezená POZOR!.
Funkce stabilizace již není k dispozici POZOR!. ESC a ASR jsou vypnuté.
Stabilizační funkce ESC a ASR je opět plně dostupná.
Obsluha
Krátce stiskněte tlačítko  OFF.
Podržte tlačítko  OFF stisknuté déle než 3 sekundy.
Znovu stiskněte tlačítko  OFF.
Kontrolní světla
svítí.
a * svítí.
zhasne, resp. a * zhasnou.
Pokyny pro řidiče
Kontrola stability (ESC): sport. Pozor! Omezená jízdní stabilita
(u vozidel s informačním systémem řidiče*)
Kontrola stability (ESC): vypnuto. Pozor! Omezena jízdní stabilita
(u vozidel s informačním systémem řidiče*)
Kontrola stability (ESC): zapnutá
(u vozidel s informačním systémem řidiče*)
POZOR!
Sportovní režim smíte zapnout, resp. ESC/ASR vypnout pouze tehdy, pokud to dovoluje jízda a dopravní situace - nebezpečí smyku!
  • V zapnutém sportovním režimu je stabilizační funkce omezená. Především na hladké a kluzké vozovce se mohou poháněná kola protočit a vozidlo může vybočit.
  • Při vypnuté funkci ESC/ASR neprobíhá během jízdy žádná stabilizace.
Poznámka
  • Při zapnutém systému adaptive cruise control* nebo adaptive cruise control* nelze funkce ESC/ASR vypnout, resp. sportovní režim zapnout.
  • U závad Audi magnetic ride se může stát, že se ESC/ASR nevypne, resp. že nelze zapnout sportovní režim.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.