Audi A3  Asistence řidiče  Inteligentní technika
Elektromechanické řízení usnadňuje řidiči otáčení volantem.
Podpora řízení se elektronicky přizpůsobuje rychlosti jízdy.
I při výpadku podpory řízení nebo při vypnutém motoru (vlečení vozidla) zůstává vozidlo plně ovladatelné. K řízení je ale nutno vynaložit podstatně více síly než obvykle.
Kontrolní světla a pokyny pro řidiče
Vadné řízení! Odstavte vozidlo
Svítí-li trvale kontrolní světlo a objeví-li se pokyn pro řidiče, může funkce posilovače řízení vypadnout.
Nepokračujte v jízdě! Vyhledejte odbornou pomoc.
Vadné řízení! Odstavte vozidlo
Vyskytla se závada v elektronickém blokování řízení. Zapalování již nelze zapnout.
Vozidlo neodtahujte, protože ho není možné již řídit. Vyhledejte odbornou pomoc.
Řízení: závada systému! Lze pokračovat v jízdě
Pokud svítí kontrolní světlo, může být řízení tužší nebo naopak citlivější než obvykle. Kromě toho může být volant při přímé jízdě pootočený.
Sníženou rychlostí dojeďte k některému z odborných servisů a nechte závadu odstranit.
Zámek řízení: závada systému! Vyhledejte servis
Vyskytla se závada v elektronickém blokování řízení.
Dojeďte proto k některému z odborných servisů a nechte závadu odstranit.
POZOR!
Závadu nechte bezodkladně odstranit v některém z odborných servisů - nebezpečí nehody!
Poznámka
Pokud kontrolní světlo nebo zasvítí jen krátce, lze v jízdě pokračovat.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.