Audi A3  Údržba a péče  Kontrola a doplňování  Pohonné hmoty
Správný druh benzinu je uveden na vnitřní straně víka palivové nádrže.
Vozidlo je vybaveno katalyzátorem a může jezdit pouze na bezolovnatý benzin. Benzin musí odpovídat normě EN 228 nebo DIN 51626-1 a musí být bez síry. Můžete čerpat pohonné hmoty s maximálním podílem etanolu 10 % (E10). Jednotlivé druhy benzinu se dále rozlišují podle oktanového čísla (okt.).
Následující nadpisy odpovídají jednotlivým štítkům ve víku palivové nádrže:
Bezolovnatý benzín Natural 95 okt. nebo min. 91 okt.
Doporučujeme používat Natural 95 okt. Pokud není k dispozici: Natural 91 okt. s nepatrným snížením výkonu.
Bezolovnatý benzín Natural min. 95 okt.
Používejte benzín Natural min. 95 okt.
V případě, že není k dispozici ani bezolovnatý benzin Natural 95 okt., můžete v nouzi použít i benzin Natural 91 okt. Pak ale jeďte pouze ve středních otáčkách a s malým zatížením motoru. Načerpejte benzin Natural 98 okt., resp. 95 okt. hned, jakmile to bude možné.
Bezolovnatý benzín Natural 98 okt. nebo min. 95 okt.
Doporučujeme používat Natural 98 okt. Pokud není k dispozici: Natural 95 okt. s nepatrným snížením výkonu.
V případě, že není k dispozici ani bezolovnatý benzin Natural 95 okt., můžete v nouzi použít i benzin Natural 91 okt. Pak ale jeďte pouze ve středních otáčkách a s malým zatížením motoru. Načerpejte benzin Natural 98 okt., resp. 95 okt. hned, jakmile to bude možné.
Upozornění!
  • Etanolová paliva s vysokým podílem etanolu, např. E50, E85 nesmíte načerpat. Došlo by k poškození palivového systému.
  • Již jediné naplnění nádrže olovnatým palivem nebo jinými metalickými aditivy trvale zhorší účinnost katalyzátoru.
  • Smí být používány pouze přísady do benzinu (aditiva) schválené firmou Audi. Přísady s takzvanými oktanovými boostery nebo zlepšovači klepání mohou obsahovat metalická aditiva, která způsobují vážné poškození motoru i katalyzátoru. Takové přísady se nesmějí používat.
  • Pohonné hmoty označené na čerpacím stojanu jako paliva obsahující kovy, nesmějí být použita. Také palivo LRP (lead replacement petrol) obsahuje aditiva kovů ve vysokých koncentracích. Nebezpečí poškození motoru!
  • Při použití benzinu s nižším oktanovým číslem mohou vyšší otáčky nebo velké zatížení motor poškodit.
Poznámka
  • Do vozidla lze načerpat benzin s vyšším oktanovým číslem, než motor vyžaduje.
  • V zemích, ve kterých není k dispozici palivo bez obsahu síry, smí být tankováno palivo s nízkým obsahem síry.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.