Audi A3  Svépomoc  Svépomoc  Výměna kola
Ozdobné kryty kol*
Vsuňte stahovací háček (palubní nářadí) do otvoru v ozdobném krytu kola Obr. 1.
Stáhněte ozdobný kryt kola.
Šrouby kol s krytkami*
Nasuňte plastovou svorku (palubní nářadí) tak daleko na krytku, až zaaretuje Obr. 2.
Krytku stáhněte plastovou svorkou.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.