Audi A3  Technické údaje a příslušenství  Technická data
Číslo podvozku v MMI
Zvolte: tlačítko MENU > Car > ovládací tlačítko Systémy* > Servis a kontrola > Číslo podvozku.
Číslo podvozku
Číslo podvozku je v MMI, na datovém štítku vozidla a pod čelním sklem na straně řidiče*. Kromě toho je číslo podvozku v motorovém prostoru ve směru jízdy vpravo. Číslo je vyražené v horním podélném nosníku Obr. 1 a je částečně zakryté.
Typový štítek
Typový štítek je na sloupku dveří na pravé straně vozidla. Vozidla pro určité exportní země typový štítek nemají.
Datový štítek vozidla
Datový štítek vozidla Obr. 1 je pod kobercem zavazadlového prostoru v prohlubni pro rezervní kolo. Odstřižek datového štítku vozidla se před předáním vozu nalepí na vnitřní stranu obálky servisního plánu.
Štítek obsahuje tyto údaje:
-1- Identifikační číslo vozidla (číslo podvozku)
-2- Typ vozidla/výkon motoru/převodovka
-3- Kód motoru a převodovky
-4- Čísla laku a vnitřního vybavení
-5- Čísla rozšířeného vybavení
-6- Údaje o hmotnosti, spotřebě a emisích*
Kód motoru
Kód motoru lze vypsat ve sdružených přístrojích.
Předpoklad: motor je vypnutý a zapalování je zapnuté.
  • Podržte tlačítko 0.0 -8- Obr. 3 stisknuté déle než 15 sekund.
Údaje o hmotnosti, spotřebě a emisích1)
Na konci datového štítku -6- najdete údaje o hmotnosti, spotřebě a emisích pro konkrétní vozidlo.
-A- Spotřeba ve městě (l/100 km)
-B- Kombinovaná spotřeba (l/100 km)
-C- Kombinovaná spotřeba (l/100 km)
-D- Emise CO2 (g/km)
Uvedené hodnoty byly naměřeny na základě předepsaných měření. Údaje o spotřebě a emisích se nevztahují na konkrétní vozidlo, nýbrž slouží k porovnání mezi jednotlivými typy vozidel. Zvláště v závislosti na zvláštním vybavení, zatížení, způsobu jízdy, silničních a dopravních podmínkách, vlivech prostředí a stavu vozidla se mohou hodnoty spotřeby dosažené v běžném provozu odlišovat.
1) Hodnoty nejsou u všech provedení modelu pro různé země k dispozici. V takovém případě jsou příslušná pole vyplněna zástupnými znaky, např. 99.9.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.