Audi A3  Technické údaje a příslušenství  Příslušenství a technické změny
Při konstrukci, výběru materiálů a výrobě vašeho nového Audi hraje ochrana životního prostředí rozhodující roli.
Konstrukční opatření k průmyslové recyklaci
 • Snazší demontáž díky modulové konstrukci
 • Označení plastových dílů a elastomerů podle norem ISO 1043, ISO 11469 a ISO 1629
Volba materiálů
 • Dalekosáhlé použití recyklovatelných materiálů
 • Použití podobných plastických hmot v rámci jednotlivých modulů
 • Použití recyklovaných materiálů
 • Snížené „vypařování“ (Fogging) umělých hmot
 • Klimatizace s chladicím médiem bez freonů
Dodržení zákonem stanoveného zákazu materiálů: kadmium, azbest, olovo, rtuť, chróm VI a další substance jako látky zpomalující hoření a změkčovače.
Výroba
 • Recyklovatelný materiál pro výrobu umělohmotných dílů
 • Konzervace dutin bez použití rozpouštědel
 • Vyloučení rozpouštědel i při konzervaci vozidla pro transport z výroby k zákazníkovi
 • Použití lepidel neobsahujících rozpouštědla
 • Žádné freony ve výrobě
 • Široké využití odpadních hmot pro získání energie a při výrobě pomocných stavebních materiálů
 • Snížení množství odpadních vod
 • Využívání zařízení na zužitkování odpadního tepla
 • Použití vodou ředitelných laků

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace.