Audi MMI  Communicatie  Audi connect
Geldt voor wagens: met Audi connect
Om de Audi connect diensten te kunnen gebruiken, moet een dataverbinding zijn geconfigureerd.
Kies de toets MENU > Audi connect > Instellingen > Dataverbinding.
Via het menu Dataverbinding kunt u vastleggen, wanneer er een internetverbinding moet worden opgebouwd. Zodra er geen datapakketten voor een opgevraagde Audi connect dienst meer nodig zijn, wordt de verbinding met internet automatisch verbroken.
De volgende punten kunnen worden gekozen:
Verbinding
  • Op aanvraag: een dataverbinding wordt alleen op aanvraag tot stand gebracht.
  • Zonder aanvraag: een dataverbinding wordt automatisch voor het gebruik van Audi connect diensten tot stand gebracht.
  • Nooit: er wordt geen dataverbinding tot stand gebracht. Het opvragen van Audi connect diensten is niet mogelijk.
Als er een dataverbinding tot stand is gebracht, verschijnt in de statusregel van het MMI-scherm het symbool voor een actieve dataverbinding -1- Afb. 1.
Een actieve dataverbinding kan handmatig afgebroken worden, door de Verbindingsopbouw op Nooit in te stellen.
Data-roaming
Data-roaming is af fabriek uitgeschakeld. Om een dataverbinding in het buitenland te kunnen gebruiken, moet Data-roaming ingeschakeld () zijn.
MMI online
Met de functie MMI online kunt u het gebruik van de Audi connect diensten toelaten of verbieden, indien de verbinding op Zonder aanvraag of Op aanvraag > ja is ingesteld.
WLAN-apparaten
Met de functie WLAN-apparaten kunt u het tot stand brengen van de verbinding met internet toelaten resp. verbieden.
Verbindingsinstellingen
Afhankelijk van de gebruikte simkaart vindt er een automatische configuratie van de verbinding plaats. Deze waarden kunnen gewijzigd worden. Meer informatie is verkrijgbaar bij uw provider.
  • APN: het toegangspunt is afhankelijk van de provider en wordt automatisch toegewezen.
  • Gebruikersnaam: de gebruikersnaam voor uw onlineprofiel wordt door uw provider toegewezen.
  • Password: het password voor uw onlineprofiel wordt door uw provider toegewezen.
  • Authentificatie: afhankelijk van uw provider kan er een authentificatie (identiteitscontrole) bij uw aanbieder nodig zijn. Is dit het geval, kies dan a.u.b. Beveiligd, of anders Normaal.
De gewijzigde instellingen worden pas bij het verlaten van het menu Verbindingsinstellingen met de toets BACK opgeslagen.
Configuratie terugzetten
Er wordt een onlineprofiel aangemaakt en automatisch geconfigureerd. Uw handmatig gewijzigde Verbindingsinstellingen worden op standaardinstellingen teruggezet.
Aanwijzing
  • Bij reizen naar het buitenland wordt - volgens de fabrieksinstellingen - de dataverbinding eerst onderbroken, om u voor ongeplande roamingkosten te behoeden. Pas wanneer u de optie Data-roaming inschakelt, kunt u de Audi connect diensten ook in het buitenland gebruiken.
  • Bij het gebruik van Google Earth wordt u vóór het kiezen van een buitenlands mobiel netwerk nog eens expliciet gevraagd, of u roaming toe wilt staan.
  • Meer informatie over de roamingtarieven is verkrijgbaar bij uw provider.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie.